Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 13. mars 2015 13. mars 2015
Opprettet 13. mars 2015 13. mars 2015
Sist oppdatert 13. mars 2015 13. mars 2015

Nye nasjonale id-kort
Designvinnerens forslag til hvordan ID-kortet kan se ut.

Et nytt lovforslag om nasjonalt ID-kort er i dag sendt Stortinget. Loven vil gi norske statsborgere tilbud om et offentlig utstedt identitetsbevis som vil være like pålitelig som passet, og mer praktisk å bruke som legitimasjon.

– Regjeringen vil at det skal være lett å legitimere seg på sikrest mulig måte. Det vil gjøre det vanskeligere å stjele, låne eller forfalske en identitet. De individuelle og samfunnsmessige konsekvensene av identitetstyveri og annen kriminalitet som involverer falsk eller stjålet identitet er store. Med dette lovforslaget sikrer regjeringen bred tilgang til et identitetsbevis med høy tillit og teknisk sikkerhet, og som alle kan ha med seg i lommeboken, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Det nasjonale ID-kortet skal utstedes ved bruk av de nye systemene for pass og ID-kort som nå er under anskaffelse i Politidirektoratet. Kortet foreslås utstyrt med samme biometriske personopplysninger som passet, det vil si ansiktsfoto og fingeravtrykk, og vil kunne erstatte passet på reiser i EØS-området. Lovforslaget legger også til rette for å inkludere et elektronisk identitetsbevis i ordningen. Dette og andre spørsmål rundt den praktiske gjennomføringen vil bli nærmere vurdert i tiden frem mot realisering. Det vil blant annet bli beregnet et gebyr for å få nasjonalt ID-kort, etter de samme prinsippene som gebyret for å få pass.   

Passkontorene vil etter planen kunne starte utstedelsen av nasjonale ID-kort fra 2017.