Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 11. november 2011 11. november 2011
Opprettet 11. november 2011 11. november 2011
Sist oppdatert 11. november 2011 11. november 2011

Den 16. november starter innføringen av e-resept i en rekke Vestfoldkommuner. Det vil øke sikkerheten for pasienter, leger og apotek. I Vestfold vil kommunene Tønsberg, Sandefjord, Horten, Re, Tjøme, Stokke, Nøtterøy og Andebu tilknyttes ordningen fra 16. november. Larvik er en av pilotkommunene og har hatt systemet i ett år.

 

- Erfaringene fra Hordaland viser at e-resept så langt er en suksess. I Hordaland har 31 kommuner innført ordningen og det er sendt ut over 300.000 resepter siden våren 2010, sier Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

E-resept gir sikrere rutiner og øker pasientsikkerheten. Det er forventet at e-resept får bukt med et økende samfunnsproblem: falske resepter. Dette fordi det er vesentlig vanskeligere å forfalske en resept som sendes elektronisk. Resepten ligger i en database slik at apotek eller bandasjist kan hente den opp uten at reseptbrukeren behøver å ha med seg papirresept. Slik blir hverdagen litt enklere for brukerne.

 

- E-resept vil kunne redusere faren for feilmedisinering ved at fastlegen kan få en samlet oversikt over pasientens legemiddelbruk og dermed forhindre for eksempel uheldige kombinasjoner av legemidler, sier Strøm-Erichsen.

 

Med e-resept lanseres også en ny nettjeneste: Mine resepter (www.mineresepter.no). Den gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.

 

Der e-resept er innført kan man fortsatt få ekspedert sine gyldige papirresepter. Legen bruker også papirresept når pasienten skal til et apotek eller en bandasjist som ikke har innført e-resept ennå.  

 

E-resept er til nå innført i 32 kommuner, hvorav 31 er i Hordaland. 143 legekontor, 60 apotek og 9 bandasjister bruker e-resept til daglig og godt over 300.000 resepter er sendt fra legene, siden de første e-reseptene så dagens lys, våren 2010.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lede prosessen med nasjonal innføring og målet er at hele landet skal bruke e-resept i 2013. Ordningen skal innføres hos fastleger, avtalespesialister og ved legevakter, samt i alle apotek og hos bandasjister.

 

- Bruk av informasjonsteknologi (IKT) i helse- og omsorgssektoren er en av regjeringens viktigste virkemidler for et effektivt helsevesen, og her er e-resept en viktig del, sier Strøm-Erichsen.

 

 

Fakta om e-resept

 • E-resept betyr elektronisk resept.
 • E-resept er også navnet på den kjede av IT-systemer som håndterer resepter elektronisk.
 • E-resept er for pasienter, fastleger, avtalespesialister, legevakter, apotek og bandasjister.
 • Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden.
 • Legen sender resepten elektronisk til en sentral database; Reseptformidleren.
 • Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato.
 • E-resept innføres for å gi tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.
 • Det er vesentlig vanskeligere å forfalske e-resepter enn papirresepter.
 • Det pågår et arbeid som sikrer at også helseforetakene etter hvert kan gå over til elektronisk resepthåndtering.
 • Sykehusapotek vil kunne ekspedere e-resepter.
 • Helsedirektoratet leder prosessen med nasjonal innføring av e-resept og
 • Samarbeider blant annet med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører.
 • E-resept innføres primært fylkesvis og først i Hordaland og Vestfold.
 • Nasjonal innføring startet i juni 2011 og skal være sluttført i 2013.
 • Vestfoldkommuner som ikke starter i november 2011, får e-resept i første kvartal 2013.
 • Nettsiden Mine resepter gir pasienten oversikt over sine gyldige e-resepter.
 • Brosjyrer om e-resept finnes i kommunesentra, legekontor, apotek og hos bandasjister.
 • Se www.eresept.no for mer informasjon.