Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 09. desember 2011 09. desember 2011
Opprettet 09. desember 2011 09. desember 2011
Sist oppdatert 14. desember 2011 14. desember 2011

solarium

 

– Det er viktig å gjøre tiltak for å sørge for at færre får kreft. Til tross for holdningskampanjer bruker stadig flere unge solarier, noe som innebærer en betydelig økt risiko for utvikling av hudkreft, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 

 

 

- Når regjeringen i dag har vedtatt 18-års aldersgrense for bruk av solarier er det for å gi et klart signal om helseskadene og viktigheten av å unngå overdreven bruk 

­

Kraftig økning av føflekkkreft

- Studier viser at risikoen for føflekkreft øker med 75 prosent når solariebruken starter før fylte 30 år. Nå bruken av solarier blant unge går opp, er vi nødt til å reagere. Målet er at vi på sikt skal få til en holdnings- og atferdsendring i befolkningen, fortsetter helse- og omsorgsministeren.

 

Må ha betjening
Det er bakgrunnen for at regjeringen i dag vedtatt 18 års aldersgrense for bruk av solarier fra 1. juli 2012. Solariebruk innebærer økt risiko for kreft, og særlig når bruken starter i ung alder. Det er samtidig vedtatt at alle solarier skal ha kompetent betjening fra 1.januar 2014.

 

Norge er et av de land i verden som har flest tilfeller av føflekkreft. Internasjonal forskning viser at solariebruk innebærer økt risiko for føflekkreft, særlig når bruken starter i tidlig ungdom og ved langvarig og hyppig bruk.

Antall unge mellom 15-24 år som hadde tatt solarium en eller flere ganger siste år, økte fra 34 prosent i 2004 til 55 prosent i 2009.

 

 

Etter 2003 har stadig flere land innført 18-årsgrense for bruk av solarium. Tidlig ute var Frankrike, Australia og Skottland. Flere provinser i Canada innførte 18-årsgrense i desember 2010. Island innførte 18-årsgrense 1. januar 2011.  England og Wales fattet 11. april 2011 vedtak om 18-årsgrense, Wales innførte i tillegg krav om betjening. Nord-Irland behandler nå liknende forslag.

 

Tyskland innfører 18-årsgrense 1.1.2012, og krav til kompetent betjening 1.11.2012. California innførte 18-årsgrense 10.10.2011, og flere stater i USA har liknende forslag til behandling. I tillegg har en rekke stater i USA har innført aldersgrenser mellom 13 og 16 år, samt ulike regler med krav om samtykke fra foreldre. Adgangen skal kontrolleres av kompetent betjening. Brasil har vedtatt totalforbud mot solarium.