Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 12. januar 2012 12. januar 2012
Opprettet 12. januar 2012 12. januar 2012
Sist oppdatert 12. januar 2012 12. januar 2012

regjeringskvartalet

6 mistet livet her mens de var på jobb 22. juli i fjor (Foto: Frank Tverran)

Arbeidstilsynet har registrert at 54 personer omkom i jobb i 2011. Tilsvarende tall for 2010 var 46, mens gjennomsnittet de ti foregående årene er 42 arbeidsskadedødsfall i året.

 

Tallene inkluderer kun det landbaserte arbeidslivet, som er Arbeidstilsynets myndighetsområde.

Elleve av arbeidskadedødsfallene i statistikken er omkomne i terrorhandlingene 22. juli. Seks omkomne i regjeringskvartalet og fem på Utøya var på jobb da de mistet livet.

 

Det er fire hovednæringer som tradisjonelt skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. I bygg og anlegg døde elleve personer, mot ni i 2010. I industrien døde ni, mot seks i 2010. I transport og lagring døde fire, mot ni i 2010. I primærnæringene døde fire, mot åtte i 2010. Det har dermed vært en utvikling i riktig retning i primærnæringene samt transport og lagring i 2011.

 

- Arbeidsulykker kan og skal forebygges. Folk skal ikke dø på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

- Fram til år 2000 har vi hatt en markant nedgang i antall dødsulykker, men de siste ti årene ser det ut til at utviklingen har flatet ut. At tallet i 2011 er høyere enn normalt, skyldes terrorhandlingen 22. juli. Uten disse er tallet om lag som snittet de siste 10 årene, sier Finboe Svendsen.