Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 01. mars 2012 01. mars 2012
Opprettet 01. mars 2012 01. mars 2012
Sist oppdatert 01. mars 2012 01. mars 2012

Hipp, hipp hurra! 1. mars er Norske Skogs 50-årsdag. På den dagen i 1962 ble selskapet stiftet i Levanger i Nord-Trøndelag, under navnet Nordenfjelske Treforedling AS. Bak selskapet stod skogeiersamvirket med Ivar Aavatsmark og Anders B. Werp i spissen. Sivilingeniør Rolv Lindseth ble ansatt som selskapets administrerende direktør.

 

Ser man bort fra formaliteten at Norske Skog ble fusjonert inn i Follum Fabrikker i 1989, og at konsernet kanskje burde regnet sin start fra Follums etablering i 1873, er realiteten at dagens selskap, Norske Skogindustrier ASA, ble etablert for 50 år siden.

 

Du kan lese hele saken her