Utskrift
Skrevet av Tale B Jordbakke Tale B Jordbakke
Publisert 31. mai 2012 31. mai 2012
Opprettet 31. mai 2012 31. mai 2012
Sist oppdatert 31. mai 2012 31. mai 2012

For første gang i historien har et utenlandsk firma inngått en tariffavtale med Fellesforbundet. Denne type avtaler gjør at utenlandske selskaper stiller mye sterkere i konkurranse med norske bedrifter.

 

Polakkers arbeidsforhold i Norge har lenge vært et hett tema i norsk arbeidsliv, og mange arbeidsgivere har måttet tåle sterk kritikk for uverdige forhold.

 

Nå har Fellesforbundet for første gang inngått en tariffavtale med et utenlandsk selskap, en avtale som sikrer arbeiderne rettigheter som fagorganiserte i Norge. Det polske selskapet BIS Multiserwis Sp. z o.o., som har inngått den historiske avtalen, har arbeidet i Norge siden 2002. Selskapet leier ut sine polske ansatte til ulike prosjekter rundt om i landet.

 

Avtalen gjør at BIS Multiserwis kan konkurrere på linje med norske selskaper om større prosjekter. – Mange prosjekter, særlig innen olje- og gassindustrien, krever ansettelser under såkalte rotasjonsordninger, som gjør at arbeiderne må jobbe lengre enn ni timer om dagen. For å få lov til dette må man etter norsk lov være bundet av en tariffavtale. Derfor har ikke utenlandske selskaper hatt mulighet til å være med i disse anbudene tidligere, sier advokat Antonio Holstad i Brækhus Dege advokatfirma, som har jobbet på vegne av BIS Multiserwis med å få igjennom avtalen.

 

Kan konkurre på større prosjekter

 Holstad, som har lang fartstid innen norsk og internasjonal arbeidsrett, forteller at Brækhus Dege og det polske selskapet har arbeidet med denne avtalen i over et år. Han mener norske lover gjør det utfordrende for internasjonale selskaper å organisere seg slik at de kan være med som leverandør av tjenester i enkelte deler av norsk industri.

– Selv jeg, som jobber med disse tingene daglig, har hatt problemer med å bevege meg i dette landskapet. Da er det ikke rart utenlandske aktører sliter, sier Holstad, som tror denne avtalen kan være en døråpner for andre aktører i markedet.

 

Administrerende direktør i BIS Multiserwis, Pawel Zielinski, forteller fra Polen at han er meget fornøyd med at avtalen endelig er i havn. – Vi har jobbet lenge under norske forhold, betalt skatt og forholdt oss til alle regler fra Fellesforbundet. Det er derfor gledelig at vi nå også kan få glede av fordelene, sier Zielinski.

Han forteller at selskapet tidligere har jobbet på prosjekter eiet av blant annet Statoil og Aker Kværner, og at utviklingen innen det norske olje- og gassmarkedet gjør det veldig attraktivt å bli en fullverdig aktør i Norge.

 

–Viktig å organisere de utenlandske

  Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor, og har som hovedoppgave å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår.  

Leder for Tariffavdelingen i Fellesforbundet, Reidar Lundemo, bekrefter at Fellesforbundet lenge har ønsket tariffavtaler med utenlandske selskaper med ansatte i Norge innfor de bransjer som forbundet organiserer.  

– Vi er glad for denne avtalen. Det har vært et mål å få til tariffavtaler slik at det er mulig å organisere arbeidstakere i utenlandske selskap og få valgt tillitsvalgte, der dette ikke allerede finnes, sier Lundemo.