Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 02. juli 2012 02. juli 2012
Opprettet 02. juli 2012 02. juli 2012
Sist oppdatert 02. juli 2012 02. juli 2012

Norge har nå endret sine retningslinjer for homosexuelle asylsøkere. Tidligere har de blitt sendt i retur med beskjed om å holde legningen sin for seg selv. Men nå er det slutt på denne praksisen.

 

UDI ønsker at seksuell legning gis en tydelig definisjon og foreslår følgende:

“En seksuell identitet kan ikke avgrenses til seksuelle handlinger, men omfatter alle de væremåter og overbevisninger som er knyttet til og grunnleggende for den enkeltes seksuelle identitet."

 

I dag er det slik at homosexuelle og lesbiske kan forventes å tilpasse seg sosiale, kulturelle og lovenedfelte normer i det offentlige rom ved retur til hjemlandet. En slik tilpasning og begrensning i livsutfoldelse vurderes normalt ikke som forfølgelse dersom søkeren har mulighet til å leve ut sin seksuelle legning i det private rom.

 

Skal ikke skjule legningen


UDI mener en slik tilpasning i noen tilfeller kan medføre at søkere mot sin vilje må skjule sin seksuelle identitet, noe som kan være i strid med flyktningkonvensjonen.

 

Les hele saken her