Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 10. august 2012 10. august 2012
Opprettet 10. august 2012 10. august 2012
Sist oppdatert 10. august 2012 10. august 2012

gravstotter
Her blir det trangt om saligheten (Foto: Frank Tverran)

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal se på enkelte rettslige og økonomiske spørsmål på gravferdsområdet. Utvalget skal blant annet utrede økonomisk likestilling mellom kremasjon og kistegravlegging, utvidelse av retten til grav utenfor bostedskommunen og behovet for endringer i systemet knyttet til avgifter og annen betaling ved gravferd.

 

- Det er behov for å vurdere flere spørsmål i tilknytning til avgiftssystemet på gravferdsområdet, sier statsråd Rigmor Aasrud.

 

Plassmangel er et økende problem ved gravplasser i byer og tettsteder, og økt bruk av kremasjon vil kunne virke arealbesparende. Større mobilitet i befolkningen medfører at stadig flere ønsker gravlegging på et annet sted enn avdødes bosted. Avgiftene på gravferdsområdet varierer også betydelig mellom kommunene.

Utvalget er bredt sammensatt, med gravferdsfaglig, kommunal, økonomisk og juridisk kompetanse, og det skal ledes av Fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae.

 

Øvrige medlemmer i utvalget er:

 

• Helge Klingberg, pensjonist, Stokke

• Trygve Natvig, avdelingsleder, Oslo

• Inghild Hareide Hansen, forvaltningssjef, Bergen

• Trygve Nedland, spesialrådgiver, Flekkefjord

• Anne Line Bretteville-Jensen, forskningsleder, Oslo

• Gerd Signe Vigebo, økonomisjef, Vennesla

• Cecilie Hansen, ordfører, Sør-Varanger


Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mars 2014.