Utskrift
Skrevet av Sven Erik Lundby Sven Erik Lundby
Publisert 10. september 2012 10. september 2012
Opprettet 10. september 2012 10. september 2012
Sist oppdatert 10. september 2012 10. september 2012

Utenlandske vikarbyråer forlater Norge. Det kan være en av årsakene til at de norske bemanningsselskapene hadde en uventet sterk vekst i andre kvartal, mener NHO Service.

even hagelien
– Fra årsskiftet vil det ikke lenger være tillatt å levere utenlandsk arbeidskraft med lave lønninger i Norge. Mye tyder på at mange utenlandske vikarbyråer allerede er i ferd med å avvikle virksomheten sin her i landet, sier Even Hagelien i NHO Service, som organiserer de norske bemanningsselskapene.

 

Ifølge Hagelien var veksten for de norske vikarselskapene i andre kvartal sterkere enn ventet, og sterkere enn den økonomiske utviklingen ellers skulle tilsi. Han tror en av forklaringene kan være at de norske selskapene nå er i ferd med å overta markedet etter utlendingene som trekker seg ut.

Et slikt skifte kan fremstå som vekst i bransjen, selv om totalmarkedet muligens krymper noe, mener han.

 

Usynlige

 

– De fleste av disse utenlandske byråene har vært etablert ene og alene for å drive i Norge. De har operert med lønnsnivå som er sosialt uakseptabelt, men som har vært juridisk lovlig. Nå er det like før likebehandlingsprinsippet innføres, og det ser ut som mange av dem legger inn årene, sier Hagelien.

Han anslår at utenlandske vikarbyråer har omsatt for minst 100 millioner kroner i året i Norge.

– Dette har vært et stort marked av usynlige aktører som ikke har fremkommet på noen statistikker, for det er bare norske bedrifter som leverer tall til bransjestatistikken.

Tallene for andre kvartal viser en vekst i utfakturerte timer på 11 prosent i forhold til samme periode i fjor. Ser man bort fra byggebransjen, var veksten fire prosent.

 

Bedre helse

 

Byggebransjen fortsetter den kraftige veksttakten med en oppgang på hele 40,7 prosent. Økning var det også innenfor lager og logistikk (pluss 26,5) og tekniske tjenester (pluss 24,1).

– Den sterkeste økningen er innenfor de områdene der vi har stor mangel på personell i Norge og hvor det skjer en betydelig internasjonal rekruttering. I bygg og anlegg ser du knapt en nordmann som er innleid fra bemanningsbransjen.

 

Hagelien merker seg også at nedgangen innen helse og omsorg har stanset opp og at det i andre kvartal var en vekst på 11,5 prosent i forhold til i fjor.

 

– Men dette må ses i lys av at andre kvartal 2011 var et svært krevende kvartal for dette yrkesområdet, sier han.

På den negative siden trekker han fram en nedgang på nesten 16 prosent innen hotell, restaurant og catering. Svake tall var det også innen oppvekst og utdanning (minus 7,3,) industri og produksjon (minus 6,3), handel (minus 5) og kontor og administrasjon (minus 4,4 prosent).