Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 12. november 2012 12. november 2012
Opprettet 12. november 2012 12. november 2012
Sist oppdatert 12. november 2012 12. november 2012

Arnt Holte

Arnt Holte, assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund, ble 12. november valgt til president for all verdens blinde på generalforsamlingen i World Blind Union (WBU) i Bangkok, Thailand.  - Jeg føler først og fremst ydmykhet, men også kampvilje, sier den nybakte verdenspresidenten.

 

WBU ble dannet i 1984, representerer 285 millioner blinde og svaksynte personer i 190 medlemsland og er «de blindes stemme» overfor regjeringer og internasjonale organer.

Norges Blindeforbund har spilt en framtredende rolle i det internasjonale arbeidet i mange år, og det er høyt verdsatt ute i verden. Holte har siden 2008 vært 1. visepresident i WBU og selv om det ikke var noen motkandidater er han ydmyk overfor sitt nye verv.

 

- Det å ha en slik rolle, innebærer et særdeles stort ansvar. Det jeg sier, gjør og hevder er på vegne av 285 millioner medlemmer. De stoler på meg og har gitt meg sin tillit. Det er et tungt ansvar, men jeg er også rørt av at nettopp jeg har fått et slikt ansvar, sier han.


Arnt Holte er 53 år, opprinnelig fra Trondheim, men bosatt i Oslo. Arnt har vært blind hele sitt liv. Han har arbeidet i Norges Blindeforbund siden 2002, først som leder for internasjonal avdeling, og fra 2006 også som assisterende generalsekretær. Han var også ansatt i Blindeforbundet fra 1983 til 1994. Han er nestleder i Frivillighet Norge, har vært generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund og Multippel Sklerose forbundet samt leder i paraplyorganisasjonen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

 

I 2008 – 2010 ledet Holte et ekspertutvalg nedsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet om hvordan formidlingen av hjelpemidler kan bli forenklet og forbedret. Han satt også i uførepensjonsutvalget i 2005 – 2007.