Skriv ut denne siden
onsdag, 13 juni 2018 14:36

Advarer mot omreisende håndverkere

Skrevet av

Det er tiden for omreisende steinleggere som utfører arbeid og tilbyr tjenester i distriktet. Politiet advarer mot å kjøpe tjenester av omreisende håndverkere.

- Vi advarer sterkt mot at man kjøper tjenester av disse håndverkerne. Man risikerer å bli lurt eller å bli holdt medansvarlig for kjøp av svart arbeid. De er straffbart både for de som kjøper slike tjenester bevisst eller uaktsomt. Man bidrar til konkurransevridning for de seriøse aktørene, arbeidstakere blir utnyttet og det blir unndratt skatter og avgifter som skal gå til fellesskapet, sier Helle Hartz Hagen.  

Hun er talsperson for a-krimsenteret i Tønsberg, som jobber mot kriminalitet i arbeidslivet og er et tverretatlig samarbeid mellom politiet, NAV Kontroll, Skatt sør, Arbeidstilsynet og lokale skatteoppkrevere.

Tilknyttet kriminelle miljøer

- Erfaringene fra tidligere år er at omreisende håndverkere er en del av kriminelle miljøer som driver med ulovlig arbeid, skatteunndragelser, menneskehandel, trusler og vold. Det er avgjørende at folk ikke kjøper tjenester av dem. For å bli kvitt dette samfunnsproblemet må folk si nei til alle tilbud de kommer med, sier Helle Hartz Hagen.

De siste ukene er omreisende håndverkere observert en rekke steder på Østlandet, blant annet i Drammen og flere steder i Vestfold. Arbeiderne reiser fra dør til dør og tilbyr sine tjenester på en pågående måte, og ber som regel om at oppdraget skal betales kontant. De tilbyr seg å gjøre tjenester som steinlegging og asfaltering, men også taktekking, fasadevask og maling av hus. De kan både være pågående og ubehagelige å ha med å gjøre.

Helsvart

Som regel insisterer håndverkerne på at betalingen skjer kontant, en klar indikasjon på at arbeidet er helsvart.

Dersom du betaler over 10 000 kroner kontant kan du bli medansvarlig for steinleggernes skatteunndragelser. Betaling via bankkonto er ikke nødvendigvis en garanti for at det ikke er svart og at firmaet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Som kunde bør du derfor be om kontrakt og faktura og påse at kontrakten og fakturaen inneholder organisasjonsnummer med MVA bak. Du bør også be om å få se HMS-kortet som skal være utstedt av Arbeidstilsynet og som alle håndverkere må ha.


FAKTA OM A-KRIMSENTERET I TØNSBERG

  • A-krimsenteret i Tønsberg ble åpnet i 2017, et tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Buskerud, Vestfold og Telemark.
  • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatt sør, Sør-Øst politidistrikt, NAV Kontroll og skatteoppkreverne. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.
  • Målet med samarbeidet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.