Nyheter

Nyheter

onsdag, 22 januar 2020 09:27

Populære navn i 2019

Skrevet av

Hva skal barnet hete? Aldri lett å finne navn til barnet i magen, men her er hva barna ble hetende i 2019:

Helga 25.-26. januar blir «Hagefugltellingen 2020» gjennomført i hele Norden. Det er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), som er ansvarlig for tellingen her til lands. Alle kan delta på tellingen og det gir en fin anledning for en aktivitet for store og små i en ellers mørk og rolig årstid.

Ringeriksbanen, som skal forkorte togreisen mellom Oslo og Bergen med én time, blir forsinket, og det er ikke realistisk at banen blir ferdig til 2028.

mandag, 20 januar 2020 14:49

En til sykehus etter brann i Hønefoss

Skrevet av

Ved 13.30-tiden mandag brøt det ut brann i en enebolig i Hønefoss sentrum.

mandag, 20 januar 2020 11:40

Mer enn 150 stillinger i Posten sikret

Skrevet av

Mellom 150 og 200 stillinger i Posten som var planlagt kuttet som følge av færre omdelingsdager, er reddet etter at Posten vant et anbud om avisdistribusjon.

lørdag, 18 januar 2020 10:41

Én siktet etter dødsfall på institusjon i Søndre Land

Skrevet av

En person mistet livet etter en voldshendelse på en institusjon i Hov i Søndre Land fredag kveld. En person er pågrepet og siktet i saken.

fredag, 17 januar 2020 12:15

Nå må Huhtamaki rydde opp på Viul

Skrevet av

Nå foreligger den endelige rapporten om tilstanden på land og til vanns fra fabrikken på Viul og nedover i Randselva. Det er Rambøll Norge AS som har stått ansvarlig for prosjektet på vegne av Huhtamaki Norway AS. Det har vært flere underleverandører til rapporten, bl.a. NIVA, Fjeld og Vann og Nearshore Survey AS (NS).

Pålegg fra Miljødirektoratet

Det er Miljøverdirektoratet som har pålagt Huhtamaki å fremskaffe denne rapporten. Det er spesielt miljøgiften PFAS man er bekymret for, men på det gamle industriområde er det også funnet gamle oljetanker og andre ting som forurenser.

Høy risiko

Å fjerne alt som forurenser, er et arbeid forbundet med høy risiko. Verneutstyr er nødvendig og deler av arbeidet må til og med utføres med tette drakter og oksygen til å puste i fra egne beholdere, i følge Rambølls rapport.

Kostbart

Selve arbeidet med å fjerne forurensningskildene på land, er i rapporten estimert til 10-12 millioner kroner. Det blir også anbefalt å overvåke vannet fra Viul og ned til Svarthølen. I Svarthølen må det fjernes mye gammelt tømmer og bli mulig med en regulering av vannstanden. Kostnadene her kan alene komme opp i 76 millioner kroner, alt etter hvor langt man må gå.

Tiltak kommer

- Vi skal nå gjennomgå rapportene, sier sjefingeniør Hilde Beate Keilen i Miljødirektoratet.
- Det er mye som tyder på at det er et behov for å rydde opp i forurensningen, avslutter hun.

FAKTA

PFAS i Tyrifjorden kommer hovedsakelig fra utslipp fra en nedlagt papirfabrikk på Viul utenfor Hønefoss. De høyeste konsentrasjonene av miljøgiftene er funnet i sedimenter og i fisk fra i Randselva, i nærheten av fabrikken.

Her er konsentrasjonene av PFAS mer enn 1000 ganger høyere enn oppstrøms fabrikken. Prøvene viser at miljøgiftene har spredt seg med partikler i elven ut i Tyrifjorden. Det er ikke funnet miljøgifter i selve vannet.

På Viul ble det produsert papiremballasje fra 1964-2013, der siste eieren Huhtamaki Norway AS drev fra 1999-2013. De typene PFAS som er funnet, kan kobles til produksjonen av enkelte typer papiremballasje.

Bedriften har tidligere utarbeidet en opprydningsplan for eiendommen da driften ble avviklet. Planen omfattet imidlertid ikke kartlegging av PFAS i jord, vann eller sediment.

Miljødirektoratet har nå gitt virksomheten pålegg om å gjennomføre ytterligere undersøkelser og å utarbeide planer for varige tiltak som hindrer ytterligere spredning av PFAS og annen forurensning videre ut i Tyrifjorden.

Påleggene omfatter tiltak i sedimenter i elva og opprydding i forurenset grunn på land.

- Selv om fabrikken er lagt ned, har bedriften et ansvar for å rydde opp i ulovlig forurensning fra virksomheten. Vi har gitt bedriften frist til 1. januar 2020 for å sende oss forslag til tiltak som sikrer dette, sier Ellen Hambro.

Kilde: Miljødirektoratet

I Aust-Agder tingrett la aktor Leif Aleksandersen ned påstand om ti års fengsel for 57-åringen, skriver Fædrelandsvennen.

onsdag, 15 januar 2020 14:11

Biblioteket har mye å by på dette halvåret

Skrevet av

Lokale krefter setter preg på Ringerike bibliotek sitt program denne våren. Representanter for to av våre hjørnesteinsbedrifter stiller med interessante foredrag i arrangementsrekken Kunnskap til lunsj.

I fjor falt dagligvareprisene med 0,4 prosent. Likevel vil lavpriskjedene åpne minst 50 nye butikker i løpet av 2020.

tirsdag, 14 januar 2020 09:57

Lokomotiv fra Hønefoss til Roa mistet bremsene

Skrevet av

Et 23 meter langt lokomotiv på 123 tonn raste inn på Roa stasjon ukontrollert uten bremser. Dette skjedde 16. januar i fjor.

mandag, 13 januar 2020 22:09

Eksamen i gym for ungdomsskoleelever

Skrevet av

Eksamen i kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk og musikk kan bli innført for elever på ungdomsskolen til høsten.

Side 1 av 214