Skriv ut denne siden
søndag, 26 august 2018 14:25

Tursti fra Søndre Torg til Vassfaret

Skrevet av
Ordfører Kjell B. Hansen (Ringerike), varaordfører Kristin Gullingsrud (Flå) og ordfører Kåre Helland (Sør-Aurdal) Ordfører Kjell B. Hansen (Ringerike), varaordfører Kristin Gullingsrud (Flå) og ordfører Kåre Helland (Sør-Aurdal) Foto: Rasmus Lindberg

I over 125 år har den lokale turistforeningen på Ringerike eksistert, i dag under navnet DNT Ringerike. Foreningen har over 2700 medlemmer, og er således Ringerikes største medlemsforening. Stiene, Ringkollstua og etter hvert koiene har stått sentralt i foreningens arbeid siden oppstarten i 1893.

I jubileumsåret blir det realisert mange spennende, ambisiøse og ønskede prosjekter. Et av disse er Vassfarstien. Ønsket har vært at det skal være mulig å gå hjemmefra, igjennom skogen og innom DNTs ubetjente koier før man til slutt havner på fjellet, «Skauleis til fjells», som er DNT Ringerikes motto. Det var Den Norske Turistforening (DNT) som lanserte ideen om en sammenhengende fottur-rute fra byen til høyfjellet allerede tidlig på 1900-tallet.

Vassfarstien

Fra Hønefoss sentrum kan man nå gå på grusveier, skog- og fjellstier, via sju turistforeningskoier, frem til DNT Ringerikes nordligste koie, Fønhuskoia ved Strøen øverst i Vassfaret. Vassfarstien er 116 km lang. Den går fra ca. 80 moh. og opp i over 1200 moh. Stien er blåmerka og skiltet sammenhengende.

Fra Søndre Torg går den opp Riperbakken, over Veienmoen og frem til Heradsbygda stadion. Herfra går man ut i skogen og opp mot fjellet, via: Ellingseterkoia, Tjuenborgkoia, Vikerkoia, Buvasskoia, Storekrakkoia, Vassfarkoia / Røde Kors-hytta, Fønhuskoia. En sentral tanke i dette prosjektet er man skal kunne ta kollektiv transport frem til start, og avslutte turen via kollektiv transport.

Skilting

Skiltene med Vassfarstien logo har enkel pil, alltid pekende mot Vassfaret. Alle etappene er GPS målt, og det blir satt opp milskilt for tilbakelagt avstand fra starten i Hønefoss sentrum.
Det er laget informasjonstavler og kart til hver etappe, disse tavlene settes opp på hver koie. En stor hovedinformasjonstavle ble avduket på Søndre torv lørdag 25. august (Se bilde øverst i saken). Den blir stående der permanent.

Hefte om Vassfarstien

Et fyldig hefte med beskrivelser av hver etappe med kartskisse samt omtale av hver koie, har blitt utformet. Dette blir lagt ut for salg.