Skriv ut denne siden
torsdag, 11 november 2021 20:53

Ringerike kan få 25 flyktninger i 2022

Skrevet av
Ringerike kan få 25 flyktninger i 2022 Illustrasjon: Pixabay

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har gjort klar fordelingen av 5500 flykninger i 2022. Av disse er 32 kommuner oppfordret til å bosette 141 enslige mindreårige flyktninger.

Ringerike får 25, Jevnaker 10 og Hole ingen.

Hvor mange flykninger IMDi ber den enkelte kommune ta imot hvert år er basert på et behov for bosetting. Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som fastsetter dette behovet på bakgrunn av:

  • prognoser over tallet på asylsøkere til Norge
  • prognoser over tallet på innvilgede asylsøknader
  • prognoser over tallet på overføringsflykninger

På bakgrunn av IMDis oppfordring fatter kommunene vedtak om å bosette en bestemt mengde flyktninger. Vedtaket sender de til IMDi.

Høy bosettingsvilje i norske kommuner

Viljen til å bosette flyktninger har vært høy i 2021. I lys av behovet for bosettingsplasser til neste år, vil det være viktig at kommunenes evne og vilje til å bosette flyktninger blir videreført.

Kommunene gjør en stor innsats i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger.

- Kommunene fortjener honnør for evnen til å finne gode løsninger i en uforutsigbar og krevende tid, sier IMDis direktør, Libe Rieber-Mohn.

Fordelingen av bosettingsbehovet per kommune er besluttet av IMDi, i samråd med KS, og etter innspill fra fylkeskommunene. Fordelingen skjer med utgangspunkt i kriterier bestemt av Kunnskapsdepartementet.

Usikre prognoser

Prognosene for 2022 har variert betydelig gjennom året. Dette betyr at det også kan komme endringer i antallet flyktninger som skal bosettes til neste år.

- Arbeidet med overføringsflyktninger påvirkes av størrelsen på kvoten og reiserestriksjoner. I tillegg kommer den uoversiktlige situasjonen i Afghanistan og andre konfliktområder. Dette er faktorer som kan komme til å påvirke neste års behov for bosetting av flyktninger, sier Libe Rieber-Mohn.

IMDi anmoder kommunene nå og tar som vanlig forbehold om at det endelige antallet overføringsflyktninger først blir vedtatt i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet i desember. Dette av hensyn til kommunenes behov for budsjettbehandling og planlegging.