Skriv ut denne siden
tirsdag, 16 november 2021 11:56

Ikke norsk gran på torget

Skrevet av
Ikke norsk gran på torget Foto: Frank Tverran

Ringerike kommune har kastet ut den trauste norske julegrana til fordel for et utradisjonelt tre. Men det er en stund siden tradisjoner hadde betydning i førjulstiden i Hønefoss.

I år er første søndag i advent den 28.november. Tidlig nok å tenne lysene i byens julegater den søndagen, mener fortsatt mange.

Men nå har vi for lengst gått oss vill i julebrus og julemarsipan. Postkassa er full av julehilsninger og gratiskortene fra de forskjellige organisasjonene er allerede inlemmet i bunken fra i fjor. For hvem sender papirjulekort lenger?

Edelgran (Abies alba)

Opprinnelse: Fjellområder i Mellom-Europa

Utbredelse og spredning: Edelgran ble innført til Norge allerede i på 1700-tallet. Den har både blitt plantet i forbindelse med skogdrift og som prydtre i hager og parker. Frøene spres med vinden, og arten etablerer seg raskt i mange ulike naturtyper. Finnes flere steder i Oslo og Viken, men utbredelsen er størst på Sør- og Vestlandet.

Negative effekter: Edelgran kan danne tette bestander som skygger ut andre arter. Samtidig endrer den også de kjemiske og fysiske egenskapene i det øvre jordlaget. Edelgran har særlig stor negativ effekt i lauvskogsmiljøer, hvor den over tid kan bli helt dominerende.

Målsetning: Bekjempe større forekomster, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: NR – Ikke vurdert.

Grunne til at edelgran har status som «ikke vurdert» er at den etablerte seg i Norge før 1800, og dermed ikke blir behandlet etter dagens retningslinjer. Dersom edelgran hadde blitt behandlet ville den blitt vurdert til «svært høy risiko» (SE).

Kilde: Statsforvalteren i Viken

Sist redigert tirsdag, 16 november 2021 12:52