Skriv ut denne siden
onsdag, 17 november 2021 12:02

Stigende smitte i Ringerike - ett dødsfall

Skrevet av
Stigende smitte i Ringerike - ett dødsfall Illustrasjonsfoto: Pixabay

Den siste rapportten fra kommuneoverlegen i Ringerike er deprimerende lesning.Tendensen er stigende smitte og i ukene 44-45 hadde vi 163 nye smittetilfelle og ett dødsfall.

De nysmittede i uke 45 følger samme epidemiologiske bilde som de øvrige ukene. De smittede er spredt i alle aldersgrupper, med spredning fra 2 til 101 år (median: 50 år). Det er registret smitte i flere lokalsamfunn, men uendret slik at hovedtyngden er i Hønefoss bysone.

Det er i løpet av uke 45 fortsatt avdekket smitte blant brukere og ansatte i hjemmetjenesten. 35 av 99 (35 %) av de smittede er over 70 år. Utbruddet er ikke avsluttet. Smittetrykket i aldersgruppen over 70 år i uke 44-45 er 1015/100.000 (innb. over 70 år: 4632 i flg. SSB 14.11.21).

Blant barn og unge under 20 år er det avdekket 19 nysmittede (19 %). 14 av de 19 nysmittede (75%) er i aldersgruppen 6-13 år (barneskolen). Blant barn og unge under 20 år er smittetrykket i uke 44-45 på 640/100.000 (innb. under 20 år: 6411 i flg. SSB 14.11.21). Som tidligere i pandemien er smitte blant barn en pekepinn på smitte i samfunnet ellers.

De øvrige smittede er i aldersgruppen 20-69 år, med hovedtyngden i aldersgruppen 30-49 år.

Det er avdekket smitte blant både uvaksinerte og vaksinerte, herunder vaksinert helsepersonell i første linjetjenestene. Flere har ingen eller diskrete symptomer. Sykdomsbyrden er størst hos de uvaksinerte.

11 innlagt på Ringerike sykehus

Ringerike sykehus meldte søndag kveld om 11 innlagte pasienter med covid-19. Ved inngangen til helgen hadde Ringerike kommune 5 overliggende pasienter på Ringerike sykehus.
Korttidsavdelingen på Austjord er nå innrettet som covid-19 avdeling, med i alt 12 plasser. 10 plasser var i bruk ved inngangen til helgen.

Hjemmetjenesten er berørt i alle 3 lag, og smittetrykket blant de eldste er høyt. Dagsenteret Gleden er stengt, slik alle tilbud gis i eget hjem. Det er svært ressurskrevende, både pga. forsterkede smitteverntiltak i tjenesten og som følge av at mange er syke, i isolasjon eller berørt av karantene, både blant brukere og ansatte.

Det er registrert ett covid-19 dødsfall ved inngangen til uke 45.
Andre luftveisinfeksjoner, særlig forkjølelse, feber og hoste, har økt utbredelse blant alle i befolkningen, også blant ansatte i vårt smitteteam og i kommunens øvrige tjenester.

Konklusjon

Beredskapsledelsen i Ringerike kommune har drøftet og vurdert at smittesituasjonen nå svarer til scenario 2: Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad. Beredskapsledelsen har 9.11.21 valgt tiltak svarende til trinn 1 i scenario 2. Det betyr innskjerping av generelle anbefalinger om vaksinasjon, basal smittevern og avstand, sammen med informasjon om smittespredningen, til befolkningen i uke 44. TISK aktiviteten opprettholdes, slik oversiktsarbeidet prioriteres alle ukens 7 dg.
De neste ukene vil vise om dette tiltaksnivået er tilstrekkelig til å bremse smittespredningen og til å bevare bærekraften i helse-omsorgstjenesten.

Og det fortsetter...

Fra mandag til onsdag morgen denne uken avdekket smitte hos 25 nysmittede, det er 12 kvinner og 13 menn. De fordeler seg med 9 under 20 år, 1 i 20 årene, 1 i 40 årene, 3 i 50 årene, 6 i 60 årene, 4 i 70 årene og 1 i 80 årene.

 

Sist redigert onsdag, 17 november 2021 15:05