Skriv ut denne siden
torsdag, 06 januar 2022 15:30

Fortsatt krav om pipe på småhus

Skrevet av
Fortsatt krav om pipe på småhus Foto: Pixabay

Småhus skal fortsatt bygges med pipe. – Viktig at folk kan holde varmen ved eventuelle naturkatastrofer, sier kommunal- og distriktsministeren.

Regjeringen har besluttet ikke å fjerne kravet fra byggteknisk forskrift om at småhus må ha skorstein.

– Det er viktig at folk kan holde varmen hvis det skjer en naturkatastrofe eller annen stor hendelse. Ved å beholde kravet om pipe, legger vi til rette for at flere kan fyre med ved, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det er i høringsforslaget «Klimabaserte energikrav til bygg» at det foreslås å fjerne dagens krav i byggteknisk forskrift om at boenhet i småhus må ha skorstein.

Selv om departementet fortsatt går gjennom høringen og innspillene til denne, kan de allerede nå slå fast at kravet om skorstein består.