På beredskap for NATO

telemark bataljon
Foto: Forsvaret.no

I 2015 vil Telemark bataljon stå på beredskap for NATOs hurtige reaksjonsstyrke, NRF. Norge stiller også med en fregatt, kystkorvetter og minerydderfartøy.

Les mer …

Nyheter fra nyttår

Fra 1. januar økes advokatsalæret til 970 kroner, mens rettsgebyret forblir uendret på 860 kroner. I 2015 blir det innført krav til responstid for politiet, mens responstiden i Forsvarets helikopterberedskap på Rygge og Bardufoss reduseres, fra to timer til én time. Ellers øker Norge antallet overføringsflyktninger med 500 plasser, slik at den totale kvoten blir på 2 120 plasser. Dette er blant endringene på Justis- og beredskapsdepartementets område neste år.

Les mer …

Ny navnerekke i 2015

Navnedager har vært brukt i almanakker i Sverige, Finland og Norge fra lang tid tilbake. Sverige og Finland har det fortsatt. Norge sluttet med å ha navnedager i Almanakken i 1911.

Les mer …

Verdens største skip


Neste sommer kommer giganten Pieter Schelte til Nordsjøen for å fjerne Yme-plattformen. Det blir skipets første kommersielle oppdrag etter at det blir levert fra Daewoo-verftet i Sør-Korea nå i høst.
Les mer om saken her

Tar opp kampen mot useriøsitet i byggenæringen

Bygningsarbeidere uten sikkerhet
(Foto: Frank Tverran)
Regjeringen vil bekjempe useriøse aktører i byggenæringen. Det er viktig for næringen og for forbrukerne. Etter krav fra ESA må vi avslutte ordningen med lokal godkjenning av foretak. - Vi vil imidlertid vente med å avvikle denne til vi har andre tiltak på plass, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Les mer …

Søkelys på NRK

Trenger vi 17 radiokanaler?
Trenger vi 17 radiokanaler?

Den hellige kua på Marienlyst er ikke lenger så hellig. Kulturdepartementet har kunngjort to oppdrag knyttet til utredning om NRK. Begge analysene skal bidra med faktagrunnlag til den kommende stortingsmeldingen om NRK.

Les mer …

Økt momsgrense stimulerer sosial dumping

(Oslo, NTB) - En heving av grensen for momsplikt fra 50 000 kr til 150 000 kr, slik regjeringen har foreslått, vil i praksis føre til skattefritak for utenlandske selskaper på transportoppdrag i Norge. Heller enn å heve grensen burde den senkes til null slik at alle som driver transportvirksomhet i Norge stilles likt, hevdet Yrkestrafikkforbundet under en høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité mandag. Forbundet mener en heving av grensen for momsplikt stimulerer sosial dumping i transportnæringen.

Les mer …

Smuglet 10.300 liter øl

Toller avslører smuglerpall med øl
Foto: Tollvesenet

Svinesundtollere beslagla 10 300 liter øl i trekkvogn registrert i Litauen.Ølmengden kom til syne da tollerne skannet vogntoget om kvelden 29. oktober. Sjåføren hadde da opplyst at han fraktet to prefabrikerte bygninger som skulle til et firma i søndre Akershus.

Les mer …

Med Klassekampen til Tyrkia

Klassekampen til Tyrkia


Man skulle tro at en avis som Klassekampen var litt mer kritisk i valg av påskjønnelser til sine lesere enn å sende dem på tur til Tyrkia. Selv om det selges som en "studietur", ville jeg nok som journalist ha funnet lite spennende å studere.

Les mer …

Nattarbeider om dagen

NTB jobber nattarbeid om dagen
Illustrasjonsfoto: Frank Tverran
Nyhetsbyrået NTB flytter neste høst nattevakttjenesten til Sydney i Australia. – Et tiltak for å møte nye krav til byråets nyhetsproduksjon, sier sjefredaktør og administrerende direktør Pål Bjerketvedt.

Les mer …

Klart for lengre åpningstider i sykehusene

- Jeg er tilfreds med at meklingen med Akademikerne førte fram, slik at vi unngikk en streik som ville rammet pasientene og helseforetakene. Det er spesielt gledelig at det fra nyttår blir mulig å planlegge ordinær drift av for eksempel poliklinikk og operasjonsstuer lenger utover ettermiddagen enn i dag, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Les mer …

Krisesentre bryter opplysningsplikten

Krisesentrene melder ikke alltid til barnevernet når forelder tar med barna hjem til voldsutøver. 354 barn ble tatt med hjem til voldsutøver etter opphold på krisesenter i 2013. For til sammen 82 av disse barna, eller nesten hvert fjerde barn, ble det ikke meldt til barnevernet, i følge statistikken for krisesentrene som Sentio Research har laget på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Les mer …

Reduserte kostnader er god ressursforvaltning

tord lien(Kronikk) Både industrien og myndighetene har et ansvar for å sikre at ressursene på sokkelen blir best mulig utnyttet. Det gir størst verdi både til fellesskapet og til selskapene. Kostnadene på norsk sokkel er i løpet av få år mer enn doblet. Noe skyldes at høyere olje- og gasspriser gjør dyrere prosjekter lønnsomme. Det er bra. Den sterke kostnadsveksten for varer og tjenester i sektoren er derimot negativ. Økte kostnader er noe vi ikke er alene om, men særnorske forhold bidrar til et høyere kostnadsnivå her i landet. Det truer verdiskaping, skatteinntekter og ikke minst arbeidsplassene til de 250 000 som er direkte eller indirekte sysselsatt i næringen.

Les mer …

Advarer pressen mot dronebruk

uas drone
Foto: UAS Norway

UAS Norway advarer i en pressemelding mediehus om publisering av «dronevideoer» fra ikke-autoriserte RPAS operatører, da disse operasjonene kan medføre stor skade på personer og materiell.

Les mer …

Bedre ekspressbusstilbud

buss
Foto: Frank Tverran

– Bruk av ekspressbuss kan gjøres enda mer attraktiv for de reisende og kan dermed bidra til å øke kollektivtrafikkens andel av all persontransport. Samferdselsdepartementet har invitert representanter for bussnæringen, fylkeskommunene og Statens vegvesen til et nærmere samarbeid om tiltak for å styrke ekspressbussenes rolle innenfor et samlet transportsystem, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les mer …

Vi stoler på apoteket

apotek
Ni av ti nordmenn sier de har stor tillit til apotekene, det viser en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Apotekforeningen (Foto: Frank Tverran)

Undersøkelsen måler norske forbrukeres tillit til ulike institusjoner i helse-Norge, og viser at apotekene scorer høyest på tillit i helsesektoren. Apotekene får 77 poeng av 100 mulige på tillitsindeksen, mens sykehus og legene til sammenligning får henholdsvis 70 og 69 poeng på den samme indeksen.

Les mer …