Se selvangivelsen din så tidlig som mulig

Er du spent på selvangivelsen? Ved å bli e-bruker får du se den to uker før alle andre.

 

Les mer …

All time high i tollen

Visste du at det største beslaget av hasj som er gjort i Norge, var på 960 kilo? Nok til å ruse hele Oslos befolkning. Vi har oversikten over de største beslagene tollvesenet har gjort i nyere tid.

Les mer …

Meldeplikt for tiggere

faremoRegjeringen sender på høring et forslag om at alle som samler inn penger på offentlig sted, herunder tiggere, kan pålegges å melde seg for politiet.

– Vi ser ikke behov for å innføre et forbud mot å tigge, men tiltak må settes inn for å dempe omfanget og arten av den organiserte tiggingen, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

 

Les mer …

Kom med bussen fra Hønefoss - utløste terroralarm i Oslo

stortinget
Passasjerer på en buss fra Hønefoss overhørte en mann i 30-årene som skal ha kommet med trusler mot Stortinget. Bevæpnet politi holdt onsdag morgen fremdeles vakt utenfor Stortinget. Stortingsgata ble stengt, noe som fikk konsekvenser for kollektivtrafikken.

Les mer …

Eide fordømmer angrepet

eide
Utenriksminister Espen Barth Eide (Foto: UD)

- Jeg fordømmer angrepet på Camp Liberty i Bagdad i natt. Angrepet skal ha drept flere personer og såret en rekke sivile samt irakiske politifolk, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Les mer …

Uganda betaler bistandspenger tilbake

heikki eidsvoll holmasUganda har overført 23 millioner kroner tilbake til Norge etter korrupsjon av norske bistandspenger. – Det er det største enkeltbeløpet vi har fått betalt tilbake noensinne, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (Foto).

– Norge har nulltoleranse for korrupsjon. Derfor krevde vi alle underslåtte penger tilbake og at de mistenkte personene skulle rettsforfølges. All form for korrupsjon er å regne som tyveri fra de fattigste, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Les mer …

Ny slottsplass til 70 millioner

slottsplassen

Regnvann tar med seg store mengder av grusdekket på Slottsplassen som legger seg i Slottsbakken og tilstøtende gater. (Foto: Bjørn Berger, LINK arkitektur, Landskap)

Slottsplassen skal fremstå i ny drakt til grunnlovsjubileet 17. mai 2014. Regjeringen har i dag foreslått å bruke 70 millioner kroner på rehabilitering av Slottsplassen.

Les mer …

Amedia slipper å selge

Amedia slipper likevel å selge unna seks aviser i forbindelse med fjorårets oppkjøp av Edda Media.

Les mer …

Store besparelser ved digital konkursbehandling

14. januar lanserer Brønnøysundregistrene tjenesten «Konkursbehandling». Denne Altinn-tjenesten, som er designet for å gjøre bostyrers oppgaver enklere, gir store besparelser for samfunnet.

 

Les mer …

Advokatene bestemmer selv

bergljot webster

Bergljot Webster, leder av advokatlovutvalget. (Foto: JD)

I disse dager hvor det settes søkelys på habilitet, er det merkelig hvordan enkelte får bestemme over seg selv. Regjeringen setter i dag ned et utvalg som skal foreta en grundig gjennomgang og revidering av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp. Utvalget skal blant annet vurdere om regelverket bør samles i en egen lov. Men det er kun advokater/jurister i utvalget.

Les mer …

Fiasko-regel oppheves

De fleste, unntatt Arbeidsdepartementets byråkrater, skjønte på forhånd at denne bestemmelsen ville invitere til misbruk. Spesialistbestemmelsen som gir rett til oppholdstillatelse for arbeidsinnvandrere som tilbys en årslønn på minst 500 000, oppheves.

Les mer …

Plantasjen ble for stor

plantasjen

Plantasjens oppkjøp av Oddernes Gartneri stoppes. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet er enig med Konkurransetilsynet i at Plantasjens oppkjøp av Oddernes gartneri i Kristiansand skal forbys.

Les mer …

Billigere med mobil til EU-land

telecom

- Dette er en viktig sak for norske forbrukere. Det nye regelverket betyr at forbrukerne er sikret lavere priser for å ringe, sende SMS og surfe på nett i EU/EØS området, sier samferdselsminister Marit Arnstad. RingeriksAvisa har prislista.


Se de nye max-prisene her

Statens vegvesen og politiet får rett til å gi gebyr

- Regjeringen ønsker å forenkle og effektivisere håndheving av midlertidige kjøreforbud ved akutt luftforurensning. Statens vegvesen får nå, i tillegg til politiet, rett til å håndheve slike forbud, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Les mer …

Du må ha prisen på websiden

Fra 1. januar 2013 må næringsdrivende som selger tjenester oppgi prisliste på sine hjemmesider. Dette skal gjøre det enklere for forbrukerne å sammenligne priser på blant annet tannlegetjenester, kraftavtaler og gravferd.

Les mer …

Det er 10 milliarder trær i skogen

skogsomraade
Dobbelt så mange trær på 90 år (Foto: Frank Tverran)

Vi har akkurat rundet ti milliarder trær her i landet – over dobbelt så mange som for 90 år siden. Nå skal satellittfotografering gjør kartleggingen enklere.

 

Les mer …