Bernhard A. Aagesen drev tobakksforretning i Storgt. 4 i Hønefoss. Forretningen ble startet i 1912 av Grethe Bolstad. Virksomheten omfattet tobakk, piper, sjokolade, frukt o.l. Forretningen beskjeftiget 4 personer.
50-tallet