Dette var en møbelforretning som på 1950-tallet holdt til i Strandgaten 1 i Hønefoss. Firmaet ble startet 30.april 1905 av Andreas Bakke. Han hadde oppholdt seg i USA i 17 år, og der fått ideen til forretningen.

50-tallet

 

Denne omfattet fra først av, foruten møbler, også sykler, musikkinstrumenter og ur.

 

Da Andreas Bakke døde i 1929, ble forretningen overtatt av hans enke, fru Thora Bakke, med sønnen Olav C. Bakke som disponent.

 

I 1940 gikk forretningen over til å bli aksjeselskap med enken og barna som aksjonærer. I 1941 ble den yngste sønnen Arnfinn H. Bakke utløst av firmaet. Etter den tid ble firmaet drevet av Torbjørn og Olav C. Bakke. Den siste som disponent og styreformann.

 

Forretningens utstillingslokaler og lager lå sentralt til ved bybroen. I nær tilknytning til forretningen ble det drevet tapetser- og malerverksted.

 

Firmaet hadde en god utvikling og var på begynnelsen av 1950-tallet distriktets største i sin bransje. Kundene kom fra Ringerike, Hadeland, Hallingdal og Valdres.

 

Firmaet var også medlem av Møbelhandlernes Landsforbund og aksjekapitalen var på kr 24.000. Omsetningen rundt 1950 var på ca 500.000. Firmaet beskjeftiget på den tiden 8 personer. Foruten møbler, solgte forretningen også møbelstoffer, gulvtepper, løpere, speil, gulvlamper og barnevogner.