Forretningen, som lå i Stabells gate, ble etablet i 1915 av I.B. Balstad som fortsatt var innehaver i 1950. Da ble forretningen bestyrt av Eilen Balstad. Spesialiteten var hatter, luer og skjerf. Lokalets areal var på 75m² og forretningen beskjeftiget 3 personer.
50-tallet