Smurfit Kappa Norge gir en donasjon til Ringerike og Hole Røde Kors (RHRK), som et bidrag til positive aktiviteter knyttet til Covid 19-krisen i området der bedriften driver virksomhet.

Disse 1,7 mill kommer i tillegg til at det refunderes for lønnskostnader under permittering.

Denne uken vedtok formannskapet områdereguleringen for Eggemoen Aviation & Technology Park. Med dette ligger mye klart for å videreutvikle næringsparken med flere spennende og innovative bedrifter, skriver Ringerike kommune på sine hjemmesider.

Avstandsreglene som gjelder ellers i samfunnet, blir ikke overholdt på flyene. Nå varsler myndighetene egne flyrutiner.

tirsdag, 21 april 2020 08:23

Eggemoen-samarbeid sprakk

Samarbeidet mellom Tronrud Engineering og XPND om Eggemoen Aviation & Technology Park blir ikke gjennomført som opprinnelig planlagt, heter det i en melding fra XPND.

fredag, 17 april 2020 15:46

Ta en tur til Gampefossen - se video

Stadig flere har funnet fram til denne godt gjemte fossen i Vesternmarka. Her våre turtips.

fredag, 17 april 2020 10:14

jens er ute med ny låt

Med Made Management i ryggen (Sigrid, Aurora) og signert hos Universal Music har jens sin musikk blitt spillelistet både på radio og spillelister i hele Norden.

tirsdag, 14 april 2020 14:10

Minde-konkurser stoppet

To av Bjarne Mindes selskap, Glatved AS og D & R Byggtjenester AS, skulle ha vært behandlet av Ringerike tingrett 14.4.20 etter at konkursbegjæringer var sendt inn mot de to selskapene.

søndag, 12 april 2020 11:14

Dette koster pandemien Ringerike kommune

Rådmannen i Ringerike legger fram en orienteringssak til Formannskapet i Ringerike den 14.4. Det dreier seg både om direkte merkostnader og inntektssvikt knyttet til utbrudddet av Covid-19. Her er Rådmannens oversikt.

Regjeringen fortsetter satsningen på et godt helsetilbud til barn, unge og deres familier. I 2020 er det bevilget til sammen 1,3 milliarder, inkludert 422 mill. kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Nå er det klart hvilke kommuner som får midler.

Side 8 av 334