tirsdag, 08 juni 2021 11:22

Ingen smittede siste uka

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Det ble rapportert i alt 8 ny diagnostisert covid-19 positiv i uke 21, og ingen tilfeller i uke 22, rapporterer kommuneoverlege Karin Møller.

Alle regnes som UK variant av mutert virus.
Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er samme som uke 21: 636.

Test og andel positive

Testaktiviteten er preget av at det ikke er avdekket nysmitte. De som testes i dag er nærkontakter til bekreftede tilfeller i andre kommuner, test i forbindelse med inn og utreise, test som følge av symptomer og screening av russen, utelivs og drosjenæringen.

I uke 22 er det testet 353 innbyggere ved testkontoret og lastet ned 403 prøvesvar. Andelen av positive test er 0 % for uke 22 og 0,7 % for uke 21-22.

Alvorlighetsgrad

Det er ikke registrert innleggelser eller dødsfall i uke 22 i Ringerike kommune. Det siste registrerte dødsfall ved inngangen til uke 15.
Det har ikke vært rapportert innlagte ved Ringerike sykehus de siste to ukene.

Vaksinasjon

Det er nå satt i alt 16.129 vaksiner i Ringerike kommune: 9224 har fått en dosis (sv.t. 30 % av befolkningen); 6905 har fått andre vaksine og regnes som ferdig vaksinert (sv.t. 22,5 % av befolkningen) (30649 innbyggere). Kommunen tilbyr nå vaksinetime til alle som har underliggende sykdommer/tilstander. (Risikogruppe 4-7). Det er fastlegen som melder inn innbyggere som skal prioriteres. De som kan bestille time får en SMS med informasjon om timebestilling.

I takt med åpningen av samfunnet er det særs viktig at alle er omhyggelige med håndhygiene, holder avstand til ikke-husstandsmedlemmer og til ikke-vaksinerte, og blir hjemme ved sykdom.

Konklusjon

Det er i uke 21-22 avdekket lav smitteaktivitet i Ringerike kommune. I uke 22 er det ikke avdekket nysmittede, og insidensen er 26/100.000. De siste seks 14-dages insidens har vært under 100/100.000.
Risikonivå vurderes nå samlet å være 2.
Det er på lik linje med den nasjonale vurderingen fortsatt behov for aktsomhet.

Det nasjonale tiltaksnivå; den gjeldende covid-19 forskriften er et tilstrekkelig tiltaksnivå ved inngangen til uke 23, 2021. Utfra nåværende trend kan den nasjonale gjenåpningsplan følges i Ringerike kommune.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent