torsdag, 09 september 2021 15:28

Smitte ved Hønefoss Omsorgssenter

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Det er de siste to døgn avdekket smitte hos 5 beboere og 3 ansatte ved en avdeling på Hønefoss Omsorgssenter. Alle beboere og ansatte er vaksinert, og de smittede har lette eller ingen symptomer på infeksjonen.

De berørte beboere og pårørende er informert. Den aktuelle avdelingen er stengt for besøk og driften er justert i tråd med smitteutbruddet. Målet er å hindre smittespredning til andre avdelinger og begrense smitte innad i avdelingen.

Øvrige Hønefoss sykehjem er åpent for besøkende og beboernes hverdag er ikke endret.

Alle ansatte ved sykehjemmet testes ukentlig og situasjonen følges tett.

Det er ikke uventet at vi ser at smittetilfeller også i våre helse- og omsorgsinstitusjoner. Det henger sammen med åpningen av samfunnet og det økte smittetrykk vi har lokalt. Det understreker viktigheten av at flest mulig av oss er vaksinerte og dermed bidrar til redusert smittespredning og sykdomsbyrde, ikke minst blant de mest sårbare blant oss.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent