mandag, 29 november 2021 07:45

Smittesituasjon i uke 47

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

I uke 47 er det 70 nye smittetilfeller i Ringerike.Det er litt lavere tall enn i ukene 45 (99) og uke 46 (79).

Smitten er jevnt fordelt på kvinner og menn, og ganske jevnt fordelt aldersmessig, men med noen flere i grunnskole-alder. Det er en viss overrepresentasjon fra Tyristrand, men ellers er stort sett hele kommunen representert. En del voksne og eldre blir smittet selv om de har fått 2 vaksiner, det gjelder også helsepersonell.

Kommuneoverlegen vil igjen oppfordre alle over 65 år og alt helsepersonell om å takke ja til en tredje vaksinedose.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent