Annonserte dødsfall i mars 2024

Oversikt over dødsfall annonsert i mars 2024. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Nordby Matheo Matzow 2024 250224 Jevnaker krk 8.3 kl 12.00
Kilstad Astrid 1940 100224 -
Bergerud Svein 1956 270224 Haug krk 12.3 kl 12.00
Edvinsen Ragnhild 1931 270224 Ringerike krem 15.3 kl 12.00
Frog Ole Kristian 1958 250224 Ringerike krem 12.3 kl 12.00
Hømanberg Harald 1951 010324 Nes krk 14.3 kl 12.00
Johansen Arild 1937 020324 -
Fegri Ingrid Alfhild 1929 240224 -
Holsen Alvfinn 1934 020324 -
Ørpen Vidar Jorulf 1948 290224 Norderhov krk 15.3 kl 12.00
Haraldsen Bjørn Normann 1938 070324 Ringerike krem 21.3 kl 14.00
Hyldbakk Eli Irene 1946 090324 Ålvundeid krk 15.3 kl 13.30
Hille Bjørn Eirik 1934 090324 -
Vagle Torild 1949 110324 Haug krk 19.3 kl 12.00
Ellingsen Rigmor Rosa 1932 150324 Ringerike krem 21.3 kl 10.00
Andersen Hanna Mary 1938 140324 Norderhov krk 22.3 kl 14.00
Lyngstad Sissel Marie 1942 150324 Ringerike krem 26.3 kl 12.00
Soltvedt Henning Gjerdi 1969 160324 Haug krk 4.4 kl 14.00
Stenberg Gerd Olaug 1939 190324 -
Gravdahl Odd Ragnar 1948 170324 Ringerike krem 22.3 kl 12.00
Pedersen Torbjørn Henry 1934 180324 Ringerike krem 26.3 kl 10.00
Karlsrud Ragnar 1937 190324 Hval krk 2.4 kl 12.00
Kihlstrand Jorunn K. 1936 240324 Våle krk 5.4 kl 10.30
Opperud Jon (Postmann) 1939 220324 Ringerike krem 5.4 kl 14.00
Hagelsteen Tom Solberg 1974 240324 Hole krk 5.4 kl 12.00
Nettum Olaug 1935 240324 Ringerike krem 9.4 kl 12.00
Paulsen Pål Robin 1967 220324 Norderhov krk 9.4 kl 12.00
Gudim Sverre Egil 1924 230324 Ringerike krem 5.4 kl 12.00