Annonserte dødsfall i juli 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i juli 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Løvbrøtte Arne 1945 280619 Randsfjord krk 5.7 kl 11.00
Hval Morten 1962 290619 Ringerike krem 11.7 kl 12.00
Myhre Ruth Sofie 1921 020719 Jevnaker krk 9.7 kl 11.00
Johnsrud Aslaug Kristine 1923 020719 Ask kap 12.7 kl 12.00
Thorsen Ellen 1935 290619 Ringerike krem 11.7 kl 14.00
Næss Hans 1919 060719 Ringerike krem 16.7 kl 12.00
Bråten Liv 1935 070719 Lunder krk 16.7 kl 14.00
Bråthen Liv Karin 1956 070719 Randsfjord krk 16.7 kl 10.30
Gunnerød Eunice Annette 1963 070719 Randsfjord krk 16.7 kl 13.00
Baksvær Martin 1926 060719 Vestre Gravlund 16.7 kl 12.00
Reiss Brit Helle 1954 090719 Haslum krem 23.7 kl 13.00
Ulseth Erling Ragnar 1933 100719 Randsfjord krk 18.7 kl 10.30
Rannekleiv Olga A 1924 130719 Ringerike krem 26.7 kl 12.00
Håkonsen Ivar 1935 120719 Ringerike krem 26.7 kl 14.00
Moi Karin 1940 170719 Ski middelalderkrk 25.7 kl 10.30
Jensen Rita 1937 170719 Randsfjord krk 26.7 kl 13.00
Hval Helge 1951 150719 Norderhov krk 30.7 kl 12.00
Reneflot Else Marie 1931 200719 Ask kap 26.7 kl 12.00
Kristiansen Unni 1938 170719 Ringerike krem 30.7 kl 12.00
Hansen Hilde Tuft 1959 170719 Haug krk 26.7 kl 12.00
Nøsterud Per 1952 210719 Hole krk 30.7 kl 14.00
Madsen Randi Nordback 1930 120719 Hønefoss krk 25.7 kl 12.00
Langvandsbråten Linn 1982 210719 Lunder krk 1.8 kl 12.00
Hansen Jens Arne 1942 230719 Randsfjord krk 2.8 kl 10.30
Fremstad Jan Ove 1955 240719 Ringerike krem 1.8 kl 12.00
Nordskog Terje 1950 230719 Ringerike krem 2.8 kl 14.00
Sevaldrud Magne 1942 260719 Sørum krk 2.8 kl 13.00
Kårbø Ruth Irene 1937 270719 Haug krk 6.8 kl 12.00
Wisløff Jan 1959 230719 Ringerike krem 2.8 kl 12.00