lørdag, 10 februar 2024 08:47

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 6

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)
Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 6 Foto: Frank Tverran

Her er den siste ukens overdragelser i Ringerike.

Andel av Hensveien 244 (Gnr 271, bnr 58) er overdradd til Vytautas Gausa og Egle Gause (02.02.2024)

Harehaugveien 162 (Gnr 107, bnr 13) er overdradd fra Nils Otto Bråten til Marit Randi Bråten (02.02.2024)
Harehaugveien 162 (Gnr 107, bnr 13) er solgt for kr 3.200.000 fra Marit Randi Bråten til Erik Sundnes Reiten (02.02.2024)

Korsvega 17 (Gnr 305, bnr 224) er overdradd fra Arild Gabrielsen til Sølvi Gabrielsen (02.02.2024)
Korsvega 17 (Gnr 305, bnr 224) er overdradd fra Sølvi Gabrielsen til Per-Erik Gabrielsen og Torild Yvonne Gabrielsen Hermansen (02.02.2024)
Andel av Korsvega 17 (Gnr 305, bnr 224) er overdradd fra Torild Yvonne Gabrielsen Hermansen til Per-Erik Gabrielsen (02.02.2024)

Samsjøveien 687 (Gnr 276, bnr 95) er solgt for kr 200.000 fra Inger Margrete Bergsund til Ragnar Midthaug (02.02.2024)

Heggestubben 3 B (Gnr 102, bnr 135, seksjon 2) er solgt for kr 5.200.000 fra Vewi Eiendom as til Ole Jacob Aabel (05.02.2024)

Viulveien 148 (Gnr 129, bnr 20) er solgt for kr 2.750.000 fra Edel Torbjørg Dihle til Henrik Haugland Arnesen og Tonje Lager (05.02.2024)

Askveien 197 (Gnr 80, bnr 57) er solgt for kr 3.500.000 fra Andreas Belgum og Tina Roppestad til Danijela Andersen (06.02.2024)

Heggestubben 3 A (Gnr 102, bnr 135, seksjon 1) er solgt for kr 5.200.000 fra Vewi Eiendom as til Kristine Hansen Dybdahl og Erik André Skretting (06.02.2024)

Soknedalsveien 189 (Gnr 138, bnr 30) er solgt for kr 205.000 fra Marius Rypdal Hansen og Audun Alexander Rui til Bane Nor Sf (06.02.2024)

Andel av Veneleinveien 39 (Gnr 295, bnr 163) er overdradd til Jorunn Elisabeth Gulbrandsen og Ulf Erik Gulbrandsen (06.02.2024)

Vælerenveien 131 (Gnr 248, bnr 126) er solgt for kr 1.400.000 fra Lennart Normann Heieren til Connell Aaron O (08.02.2024)

Tvetjerna 3 (Gnr 105, bnr 167) er solgt for kr 1.430.000 fra Magne Bentzen til Øyvind Jensen og Iselin Nordenhaug (09.02.2024)

Andel av Strandvelta 28 (Gnr 139, bnr 110) er overdradd for kr 1.110.700 fra Per Arne Andersen til Mette Sandbæk (09.02.2024)

Levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent