lørdag, 25 mai 2024 08:56

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 21

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(3 Stemmer)
Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 21 Foto: Frank Tverran

Her er den siste ukens eiendomsoverdragelser i Ringerike kommune.

Ankersgate 10 B (Gnr 317, bnr 251, seksjon 27) er solgt for kr 2.600.000 fra Branislav Azanjac og Svetlana Azanjac til Erik Skryseth (21.05.2024)

Andel av Haugebakken 2 A (Gnr 38, bnr 64, seksjon 3) er overdradd fra Erik Køber til Olga Køber, Espen Heim Timenes og Lasse Johan Heim Timenes (21.05.2024)
Andel av Haugebakken 2 A (Gnr 38, bnr 64, seksjon 3) er overdradd fra Olga Køber til Lasse Johan Heim Timenes, Mads Rannug Timenes og Trym Rannug Timenes (21.05.2024)
Andel av Haugebakken 2 A (Gnr 38, bnr 64, seksjon 3) er overdradd fra Espen Heim Timenes til Mads Rannug Timenes og Trym Rannug Timenes (21.05.2024)

Støaveien 51 (Gnr 244, bnr 138) er solgt for kr 2.325.000 fra Hanne Braaten og Joakim Lilleland til Diana Salina Zwiker og Jeremy David Zwiker (22.05.2024)
Salget omfatter også Gnr 244, bnr 287

Andel av Lauvlibrenna 22 (Gnr 8, bnr 15) er overdradd fra Thale Elisabeth Sørlie til Anniken Sørlie (22.05.2024)

Andel av Holtbekkveien 8 (Gnr 95, bnr 183) er overdradd for kr 1.650.000 fra Kristin Doreen Bomann Øverby til Espen Bomann Øverby (22.05.2024)

Andel av Ankersgate 2 (Gnr 317, bnr 368) er overdradd for kr 1.200.000 fra Dag Vegard Evjen til Hilde Evjen (23.05.2024)

Schjongs gate 10 A (Gnr 318, bnr 347) er solgt for kr 4.300.000 fra Reidun Bjørnsen Mosengen til Hege Granum og Arne Rhode Neraas (23.05.2024)

Høybyveien 72 (Gnr 45, bnr 56) er solgt for kr 3.400.000 fra Bjørn Arne Odden og Ole Kristian Odden til Adriana-Ionela Malus og Florian-Catalin Malus (24.05.2024
)
Andel av Vinterroveien 21 (Gnr 45, bnr 201) er overdradd fra Øistein Muggerud til Marit Nygård (23.05.2024)

Tufteveien 45 (Gnr 259, bnr 22) er overdradd fra Leif Sønju til Leif Paal Sønju og Per Olav Sønju (23.05.2024)
Tufteveien 45 (Gnr 259, bnr 22) er overdradd fra Jorun Sønju til Leif Sønju (23.05.2024)

Gnr 130, bnr 15 er overdradd fra Borghild Oddveig Berghagen Kaalhus og Berit Kålhus til Morten Vidar Kaalhus (24.05.2024)

Levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent