lørdag, 29 juni 2024 08:57

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 26

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)
Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 26 Illustrasjonsfoto: Frank Tverran

Her er den siste ukens eiendomsoverdragelser i Ringerike kommune.

Gnr 159, bnr 17 er overdradd fra Anne Marie Bråthen til Trond Erik Pedersen (21.06.2024)

Myrveien 37 (Gnr 49, bnr 307) er solgt for kr 15.360.000 fra Tronrud Eiendom as til Ring Boligutleie as (21.06.2024)
Salget omfatter også Myrveien 33 (Gnr 49, bnr 372)

Hengsleveien 63 (Gnr 86, bnr 647) er solgt for kr 2.850.000 fra Marit Svindal til Åsta Marie Anderson Tvedt (24.06.2024)

Damodden 47 (Gnr 276, bnr 1, fnr 4) er solgt for kr 800.000 fra Vigdis Johannessen til Laila Andreassen og Ivar Løvskogen (24.06.2024)

Gnr 283, bnr 8 er solgt for kr 120.000 fra Ringerike kommune til Einar Michael Borch (24.06.2024)

Ankersgate 8 A (Gnr 317, bnr 251, seksjon 12) er overdradd fra Ella Langerud til Inger Langerud Krokvik og Kari Langerud (25.06.2024)

Ankersgate 8 A (Gnr 317, bnr 251, seksjon 12) er solgt for kr 3.450.000 fra Inger Langerud Krokvik og Kari Langerud til Anna Louise Alsaker og Kurt Steinar Andersen (25.06.2024)

Gnr 432, bnr 52 i Arendal kommune er overdradd fra Uno-x Mobility Norge as til Uno-x Mobility Norge as (25.06.2024)
Overdragelsen omfatter også Gnr 37, bnr 183 i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 383, bnr 122 i Ringsaker kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 60, bnr 37 i Steinkjer kommune

Småbråtalia 26 (Gnr 18, bnr 98) er solgt for kr 2.500.000 fra Lars Stensbye til Anja Op Ten Berg Simonsen og Bjørnar Gundersen Skåre (26.06.2024)

Nakkerudgata 65 A (Gnr 262, bnr 79) er solgt for kr 3.200.000 fra Hanne Berit Skaug til Nina Merete Kjørven Hungerholdt (26.06.2024)

Dronningens gate 34 (Gnr 318, bnr 201) er solgt for kr 5.850.000 fra Jens Petter Lindberg og Thina Helene Selmer til Birger Sandsbakk (26.06.2024)

Andel av Vælerenveien 33 (Gnr 250, bnr 50) er solgt for kr 614.000 til Rasa Grachauskaite og Per Kristian Pladsen (26.06.2024)

Nedre Nordbergveien 2 (Gnr 102, bnr 222) er solgt for kr 4.003.000 fra Christina Elisabeth Carlsen Makholm og Jesper Makholm-Fimreite til Klækken Hotell Ans (26.06.2024)

Sagveien 26 (Gnr 148, bnr 292) er overdradd fra Ingrid K Johannessen til Nina Tordis Svenskerud (26.06.2024)
Andel av Sagveien 26 (Gnr 148, bnr 292) er overdradd til Nina Tordis Svenskerud og Svenn Ragnar Svenskerud (26.06.2024)

Gulbrandstjern 18 (Gnr 129, bnr 142) er solgt for kr 135.500 fra Henning Hval til Erry Hansen og Frank Holthe (27.06.2024)

Havreslettskogen 22 (Gnr 89, bnr 184) er solgt for kr 6.450.000 fra Andreas Kullerud Larsen til Alexander Skogheim Olsen Blix og Julie Bergom Lukkassen (28.06.2024)

Fjellveien 48 (Gnr 56, bnr 233, seksjon 4) er solgt for kr 3.330.000 fra Julie Ulfsdatter Dahl og Tobias Sørby Fugleberg til Kristin Olsen Antal-Karlsen og Anette Linløkken (28.06.2024)

Andel av Hemskogveien 45 (Gnr 103, bnr 265) er overdradd for kr 2.500.000 fra Mia Sætrang Bratlund til Terje Simarud (28.06.2024)

Kirkemoveien 100 (Gnr 274, bnr 408, seksjon 15) er solgt for kr 2.800.000 fra Margit Løvskogen til Karin Gulsplassen og Torbjørn Gulsplassen (28.06.2024)

Ramsrudveien 14 (Gnr 55, bnr 144) er solgt for kr 3.520.000 fra Ann Kristin Knutsen til Marta Eskestrand (28.06.2024)

Ståle Kyllingstads vei 3 (Gnr 38, bnr 191) er solgt for kr 6.250.000 fra Sabahudin Keric til Øystein Kalager og Linn Therese Thorvaldsen (28.06.2024)

Levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent