Avstandsreglene som gjelder ellers i samfunnet, blir ikke overholdt på flyene. Nå varsler myndighetene egne flyrutiner.

tirsdag, 21 april 2020 08:23

Eggemoen-samarbeid sprakk

Samarbeidet mellom Tronrud Engineering og XPND om Eggemoen Aviation & Technology Park blir ikke gjennomført som opprinnelig planlagt, heter det i en melding fra XPND.

fredag, 17 april 2020 15:46

Ta en tur til Gampefossen - se video

Stadig flere har funnet fram til denne godt gjemte fossen i Vesternmarka. Her våre turtips.

fredag, 17 april 2020 10:14

jens er ute med ny låt

Med Made Management i ryggen (Sigrid, Aurora) og signert hos Universal Music har jens sin musikk blitt spillelistet både på radio og spillelister i hele Norden.

tirsdag, 14 april 2020 14:10

Minde-konkurser stoppet

To av Bjarne Mindes selskap, Glatved AS og D & R Byggtjenester AS, skulle ha vært behandlet av Ringerike tingrett 14.4.20 etter at konkursbegjæringer var sendt inn mot de to selskapene.

søndag, 12 april 2020 11:14

Dette koster pandemien Ringerike kommune

Rådmannen i Ringerike legger fram en orienteringssak til Formannskapet i Ringerike den 14.4. Det dreier seg både om direkte merkostnader og inntektssvikt knyttet til utbrudddet av Covid-19. Her er Rådmannens oversikt.

Regjeringen fortsetter satsningen på et godt helsetilbud til barn, unge og deres familier. I 2020 er det bevilget til sammen 1,3 milliarder, inkludert 422 mill. kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Nå er det klart hvilke kommuner som får midler.

Alle videregående skoler i Viken fylke fortsetter å være stengt også uken etter påske, opplyser Viken fylkeskommune.

I området til NAV Vest-Viken, det vil si tidligere Buskerud, Asker, Bærum og Jevnaker, var det i mars registrert 27 555 helt ledige personer.

fredag, 03 april 2020 09:12

Trollmyra: Åpen, men stengt

Alle gjenvinningsstasjoner med unntak av Trollmyra er nå stengt. HRA oppfordrer på det sterkeste kundene til å være svært restriktive og kun levere det som er absolutt nødvendig til gjenvinningsstasjonen.

Side 13 av 339