Oppdatert 16.08.2018

Trafikken i Hønefoss

Her kan du se hvor tett trafikken går gjennom Hønefoss. Rødt betyr tung trafikk, mens grønn strek betyr normal trafikk. Gult blir tung trafikk. Jo rødere, jo mer trafikk er det.

 Klikk F5-tasten eller oppfrisk for å se oppdatert kart.