Er du spent på selvangivelsen? Ved å bli e-bruker får du se den to uker før alle andre.

 


I tillegg får du ditt eget elektronisk arkiv, slik at du slipper å holde orden på papirene som Skatteetaten sender deg.

 

1. mars går fristen ut for å bli elektronisk bruker (e-bruker). Dette innebærer at all din kommunikasjon med Skatteetaten vil foregå elektronisk.  

-    Mange er vant til å kommunisere på denne måten med banken eller forsikringsselskapet sitt. Jeg er glad for at Skatteetaten nå også kommer med et slikt tilbud, sier Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør for veiledning i Skatt sør.

E-brukere kan se selvangivelsen sin i Altinn allerede 19. mars, og får dermed se den to uker før utsendelsen av papirversjonen starter 2. april.
-    Dette tror vi er attraktivt, for vi vet at mange er spente på den foreløpige skatteberegningen, sier Fischer.

E-brukere vil oppleve raskere svar fra Skatteetaten fordi man unngår postgang. Og hver gang du motter et brev vil du blir varslet med sms eller en e-post.

Her blir du e-bruker: www.skatteetaten.no/ebruker


Dette er fordelene
•    Du får selvangivelsen og skatteoppgjøret elektronisk. Du blir varslet både på mobil og e-post når selvangivelsen og skatteoppgjøret blir sendt ut.
•    Du får selvangivelsen 19. mars – 2 uker før de som ikke er e-brukere.
•    Du får raskere svar på en sak eller en henvendelse til oss, fordi vi unngår postgang.
•    Du blir varslet med sms eller en e-post om at Skatteetaten har sendt deg et brev.
•    Brevet blir tatt vare på i ditt eget arkiv i altinn.no, sammen med annen elektronisk post.
•    Du kan svare direkte til saksbehandler via et svarskjema.
•    Du forhindrer at uvedkommende får tilgang til dine personlige opplysninger.
•    Du er med på å spare miljøet.