pupp

(Illustrasjonsfoto: Frank Tverran)
Kvinner som gir barna pupp, skal nå kunne gjøre det i arbeidstiden med lønn.

Det kommer nå et lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til endret paragraf 12-8 i arbeidsmiljøloven. Det lyder slik:

§ 12-8 Ammefri

(1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

(2) Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.