Det blir ingenavisstreik etter at partene nå har blitt enige. Alle journalister får et tillegg på 10.000 kroner.
 -Vi har akseptert forslaget vi fikk fra mekleren. Vi er skuffet over at vi ikke klarte å få et høyere tillegg, og ta igjen mer av etterslepet. Vi må nå presse på for gode lokale oppgjør, sier NJs leder Thomas Spence til nj.no.