Stadig flere eldre over 60 år fortsetter å jobbe. Sysselsettingen øker mest i den delen av privat sektor der de ansatte er omfattet av ny avtalefestet pensjon (AFP), viser rapporten Pensjonsreformen – to år etter.
Les rapporten her..