En skriftlig advarsel for over ett års trakassering er en skam!
Så foreligger dommen fra Stabæk-ledelsen i trakasseringssaken mot klubbens kvinnetrener.  At klubben nøyde seg med en skriftlig advarsel overfor treneren kommer ikke som noen overraskelse på verken Leni Larsen Kaurin eller redaktøren.  Dette fordi det har vært klart helt fra starten av at klubbledelsen ikke har tatt Lenis anklage på alvor.  Til tross for kraftig kritikk, nærmest slakt, fra professor Jorunn Sundgot-Borgen     uttaler Stabæks styreleder Espen Moe seg slik til nrk.no:  «Vi har tatt vår avgjørelse basert på de faktum vi har blitt kjent med i denne saken, og mener fremdeles avgjørelsen er riktig.»

Viktig bevis er blitt borte

Leni fastholder at klubben ikke har tatt henne seriøst etter at saken kom frem.  Dessuten hevder Leni at et meget viktig bevis i saken, det famøse «gavekortet» hun fikk av treneren der det sto «massasje med en happy ending», er tilintetgjort.  Styreleder Moe sier til TV 2 at den påstanden er feil.  «Vi vet at det ble overlevert et kort, men klarer ikke å finne det igjen.  Når vi gikk gjennom saken avdekket vi at et kort eksisterer.  Alle parter er enige om det, men vi har ikke drevet med bevist ødeleggelse av bevis.  Utover det ønsker vi ikke å kommentere disse ytringene», sier Moe til TV 2.  Dette betyr at Stabæk har avsagt en dom i saken uten egentlig å ha vurdert et av de desidert viktigste bevisenes alvorlighetsgehalt.  Det er nesten ikke til å tro.

Er det sant at «kvinne er kvinne verst»?

Redaktøren har aldri hatt særlig sans for denne og lignende påstander, fordi jeg oppfatter dem som kjønnsdiskriminerende.  Men i denne saken begynner jeg virkelig å lure.  Først sender spillergruppen ut en pressemelding der de, til tross for at de erkjenner «at det var upassende av treneren å innlede en uheldig relasjon med en av våre spillere», gir full støtte til den mannlige treneren.  Så i går kveld uttalte Serieforeningen for kvinnefotball (SKF) til nrk.no at de hadde diskutert saken på et styremøte.  Styreleder Ulla Britt Wiig Kristensen sa at hun stoler på at Stabæk-styret har fattet sin avgjørelse etter en grundig vurdering:  «SKF har tillit til at styret i Stabæk har håndtert saken på en grundig måte, og fattet vedtak om skriftlig irettesettelse ut fra de opplysninger de er kjent med.»  Og dette kommer fra styret i interesseforeningen for norsk kvinnefotball.  Hva i all verden er det som foregår oppe i hodene på disse damene?  Har de ikke fått med seg det alle vi andre har fått med oss, at det er snakk om grov trakassering over et helt år?

Siste ord er definitivt ikke sagt

Heldigvis er ikke siste ord i denne saken sagt.  I dag har Idrettsforbundet gått ut og fortalt at de ser alvorlig på all form for trakassering, og at de vil se nærmere på denne saken.  Redaktøren føler seg trygg på at Fotballforbundet kommer til å gjøre det samme.  Denne hårreisende Stabæk-dommen kan ikke bli stående.  I så fall vil ikke idrettens nulltoleranse for seksuell trakassering stå til troende.