Regjeringen foreslår i en ny lov at utbetalingen av offentlige ytelser og barnebidrag skal stanses når en av foreldrene har bortført et barn til utlandet i strid med foreldreansvaret.

–Vi må få slutt på at staten subsidierer barnebortføring. Offentlige ytelser og barnebidrag skal ikke finansiere bortføring av barn som er bosatt i Norge, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Hensikten er å fremme tilbakeføring av barnet til Norge og forebygge framtidige barnebortføringer.

–Regjeringen legger stor vekt på å styrke arbeidet med å få bortførte barn tilbake til Norge.  Vi vil fortløpende vurdere nye tiltak, blant annet om det kan være aktuelt å beslaglegge bortførers formue i slike saker, sier arbeids- og sosialministeren.


Loven får virkning også for bortføringer som skjedde før loven trådte i kraft, men det er bare utbetalinger for tidsrom etter at loven trådte i kraft som kan holdes tilbake.
 
Norge er første stat som innfører slike tilbakeholdelsesregler, og det må regnes med at utlandet vil følge den nye ordningen med stor interesse.