Det ble i natt brudd i tarifforhandlingene mellom Farmasiforbundet/Parat og arbeidsgiverforeningen Virke. Det betyr at det kan bli streik i apotekene hvis mekling ikke fører fram.

Det ble natt til torsdag brudd i forhandlingene mellom arbeidsgiverforeningen Virke og Farmasiforbundet/Parat, som organiserer de fleste av landets apotekteknikere - den største yrkesgruppa i norske apotek. Apotekteknikere i Apotek 1, Boots og ikke-kjedeeide apotek er omfattet av disse forhandlingene.

- Etter to dagers intense forhandlinger har det ikke lykkes oss å få til en løsning. Vi opplever ikke å ha fått gjennomslag for våre krav, og et brudd var dessverre uunngåelig, sier forhandlingsleder Renate Messel Hegre i Parat, som er Farmasiforbundets moderorganisasjon.

– Farmasiforbundet er opptatt av at apotekteknikernes kompetanse skal verdsettes, og at lønnsetterslepet skal tas inn. Dette har det så langt vært vanskelig å nå fram til arbeidsgivermotparten med, sier hun.

- Dette er et stort paradoks, ikke minst med de siste dagers medieoppslag friskt i minnet. Her kommer det tydelig fram at kompetansen i apotekene er for dårlig – blant annet viser Legemiddelverkets undersøkelser lovbrudd ved 59 av 60 apotek. Nå må apotekkjedene ta dette på alvor, sier Hegre, som viser til hvor viktig det er med riktig kompetanse i norske apotek.

- Apotekteknikerne er autorisert helsepersonell, og er svært viktige for å kunne opprettholde apotek som en troverdig faghandel også i framtida, sier hun.

Nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren. Dato for mekling er ennå ikke fastsatt. Fører ikke meklingen fram, vil Farmasiforbundet/Parat ta ut apotekteknikere i streik på en rekke apotek over store deler av landet.

- Hvis vi blir nødt til å ta ut medlemmer i streik, vil vi selvsagt sørge for at dette ikke går ut over liv og helse, men en streik vil nødvendigvis få konsekvenser for driften på de aktuelle apotekene, sier Renate Messel Hegre, som også beklager at dette vil ramme en uskyldig tredjepart, nemlig pasientene og brukerne av apotekene.