Etter tøffe forhandlinger ble streik i bussbransjen unngått. – Vi er fornøyd med årets resultat. Vi har oppnådd lønnsøkning mer på linje med industriarbeideren og viktige avklaringer rundt kompetanse og fagbrev, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.

Meklingen ble avsluttet klokken 07.00. Det generelle tillegget i 2014 ble totalt på 6 kroner, fordelt på 4 kroner fra 1. april og 2 kroner fra 1. oktober. I tillegg ble det fremforhandlet et ekstratillegg på 3 kroner for mellomoppgjøret 2015.


 – Totalt vil dette oppgjøret for en sjåfør med fagbrev føre til et tillegg på årslønnen på 13 650 kroner, sier Furøy.


 – Kompetanse har vært viktig for oss i dette oppgjøret. Vi har i dette gjort det enklere for sjåføren å ta fagbrevet ved at arbeidsgiver bidrar økonomisk i større grad enn tidligere. Fagbrevtillegget ble på 1 krone, sier Furøy. Han påpeker at kompetanse skal lønne seg, også i bussbransjen.


Et viktig grep er tatt for å bedre arbeidshverdagen for bussjåførene. Dette er en problematikk som har utviklet seg etter at bussbransjen ble satt på anbud – Vi fikk nedsatt et utvalgt med et mandat som skal se på arbeidstid, pauser og rutetider, sier forhandlingssjef Henrik Dahle. Han påpeker at det er viktig at dette kommer raskt i gang for å sørge for et viktig løft for sjåførenes arbeidsdag.

Frist for uravstemning på meklingsresultatet er 20. mai klokken 12.00.