Toll- og avgiftsdirektoratet har mottatt varsel om streik fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Det er fare for streik i Tollvesenet fra 26. mai 2014, kl. 00:00.

Hvilke tollsteder og hvilke funksjoner som vil bli berørt dersom det blir streik, kunngjøres fredag 23. mai 2014 før kl. 12.00. Følg med på www.toll.no.

Konsekvenser for næringslivet

Dersom det blir streik kan blant annet muligheten til å ekspedere varer og transportmidler bli redusert ved berørte tollsteder.

Konsekvenser for reisende

Dersom det blir streik kan blant annet reisendes mulighet til å fortolle varer bli redusert ved berørte tollsteder. Dette kan medføre at det ikke vil være mulig å ta med varer utover reisendekvoten.

Følg med på www.toll.no for nærmere informasjon.