apotek
Ni av ti nordmenn sier de har stor tillit til apotekene, det viser en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Apotekforeningen (Foto: Frank Tverran)

Undersøkelsen måler norske forbrukeres tillit til ulike institusjoner i helse-Norge, og viser at apotekene scorer høyest på tillit i helsesektoren. Apotekene får 77 poeng av 100 mulige på tillitsindeksen, mens sykehus og legene til sammenligning får henholdsvis 70 og 69 poeng på den samme indeksen.

Det er 12. året på rad at undersøkelsen gjennomføres, og tilliten til apotekene har vært stabilt høyt gjennom alle de 12 årene. I følge undersøkelsen er det kun halvannen prosent som har svært liten eller liten tillit til apotekene.

Administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund er glad for at apotekene nok en gang har stor tillit, men mener det er minst like viktig at pasienten har tillit til hele behandlingskjeden.

- Helsetjenesten står fjellstøtt i befolkningen. Det er gledelig at apotekene står aller sterkest i denne undersøkelsen, men for oss er det viktig at pasienten har tillit til hele behandlingskjeden, fra spesialisthelsetjenesten og helt ut til lavterskeltilbudet i apotek. Det er viktig med tillit for å oppnå et best mulig resultat for pasienten, sier Lund.

Setter pris på lokalapoteket

Undersøkelsen viser også at folk er veldig fornøyd med det apoteket de bruker til vanlig. Hele ni av ti sier de er fornøyde eller svært fornøyde med det apoteket de benytter mest.

– Jeg er også glad for at folk er så fornøyde med sitt eget apotek, ikke bare apotek generelt. Det forteller meg at kundene setter pris på apoteket i sitt lokalsamfunn, sier Lund.

Tidligere undersøkelser fra TNS Gallup viser at apotekkundene er svært tilfreds med både servicen og kompetansen i apotek.