(Oslo, NTB) - En heving av grensen for momsplikt fra 50 000 kr til 150 000 kr, slik regjeringen har foreslått, vil i praksis føre til skattefritak for utenlandske selskaper på transportoppdrag i Norge. Heller enn å heve grensen burde den senkes til null slik at alle som driver transportvirksomhet i Norge stilles likt, hevdet Yrkestrafikkforbundet under en høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité mandag. Forbundet mener en heving av grensen for momsplikt stimulerer sosial dumping i transportnæringen.


Yrkestrafikkforbundet viser til at danskene har innført momsgrense ”null” for kabotasjekjøring med turbuss, nettopp for å hindre konkurransevridning i forhold til utenlandske selskaper som driver transportvirksomhet i Danmark.

- I Norge er utenlandske selskaper som unnlater å betale moms og andre avgifter og med lønnskostnader som bare er en brøkdel av norsk nivå, i ferd med å overta store deler av transportmarkedet. I turbussmarkedet er det utenlandske innslaget så stort at det er en trussel mot transportberedskapen. Dette betyr at hvis for eksempel toget står, er det en utfordring å få tak i busser på kort varsel.

Det samme holder på å skje i godstransporten der momsen utgjør en enda større del av transportkostnadene, hevder Yrkestrafikkforbundet som viser til at det nå er 2300 arbeidsledige yrkessjåfører mens transportmarkedet vokser kraftig.