Navnedager har vært brukt i almanakker i Sverige, Finland og Norge fra lang tid tilbake. Sverige og Finland har det fortsatt. Norge sluttet med å ha navnedager i Almanakken i 1911.

Almanakkforlaget tok opp igjen skikken med navnedagsrekke i 1988, med hjelp fra Universitetet. Navnedagsrekken ble opprettet og revideres jevnlig. Almanakkforlaget er således produsent, utgiver og eier av navnedagsrekkefølgen i Norge.

Fordi navneskikken er i stadig endring, har Almanakkforlaget funnet det fornuftig å revidere navnedagsrekken for år 2015.

9 nye kvinnenavn, samt 7 nye mannsnavn har fått plass i den nye navnedagsrekken. 6 kvinnenavn og 6 mannsnavn er tatt ut. Totalt inneholder den nye navnedagsrekkefølgen 447 kvinnenavn og 421 mannsnavn. I sum 868 navn.

Statistikk fra SSB over navnebruken i 2012 er lagt til grunn for de nye revideringene.

(NTB)