telemark bataljon
Foto: Forsvaret.no

I 2015 vil Telemark bataljon stå på beredskap for NATOs hurtige reaksjonsstyrke, NRF. Norge stiller også med en fregatt, kystkorvetter og minerydderfartøy.

- I dagens sikkerhetspolitiske situasjon legger NATO stor vekt på å ha styrker som kan stille der det trengs på kort varsel. Norge vil i år være tungt inne i denne styrken, særlig ved å ha Telemark bataljon på beredskap gjennom hele året, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Den overordnede hensikten med NRF er å reagere hurtig for å forsvare NATOs område eller for å møte en krise andre steder i verden. Styrken ble initiert i 2002 med det formål å vise NATOs samhold og evne til å gjennomføre operasjoner.

NRF vil i årene fremover få en enda viktigere rolle som samlingspunkt for alliert militært samarbeid. Det skyldes at NATOs operasjon i Afghanistan (ISAF) avsluttes, og at det tette militære samarbeidet som følger av å operere sammen, vil endres.
Raskere

Telemark bataljon vil stå på beredskap sammen med tyske og nederlandske hærstyrker, og inngå i det tysk-nederlandske korps. Under toppmøtet i Wales besluttet NATO å opprette en styrke som skal kunne reagere enda raskere enn dagens NRF. Denne nye styrken er under utvikling og kalles Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

-NATOs viktigste kjerneoppgave er kollektivt forsvar. De allierte landene har sett behovet for en styrke som står på noen få dagers beredskap, og som kan rykke ut enda raskere enn NRF for å forsvare medlemslandene. Det jobbes nå med planene og rammene for den nye styrken, men allerede i 2015 vil Telemark bataljon, sammen med tyske og nederlandske avdelinger, teste ut deler av det nye konseptet, sier forsvarsministeren.

Øving og trening

Avdelinger i den hurtige reaksjonsstyrken gjør sine forberedelser i sine respektive land, og deltar deretter på felles trening og øving. Året før NRF-styrkene går på beredskap øver de sammen både innen land-, sjø, og luftstyrker og i en fellesøvelse. Høsten 2014 øvde tyske, nederlandske og norske styrker sammen på Østlandet under øvelsen Noble Ledger.

Fakta om NRF:
NATO Response Force (NRF) er en teknologisk avansert multinasjonal militær styrke med høy beredskap. Den er bygget opp av både land-, sjø- og luftstridskrefter i tillegg til spesialstyrker. NRF kan settes inn med kort varslingstid der det behøves.NRF består av tre deler, et kommandoelement, hurtige reaksjonsstyrker (Immediate Reaction Force – IRF) på om lag 13 000 personer og supplementsstyrker (Response Forces Pool – RFP).
NRF er basert på at NATO-land melder inn styrker for en periode på ett år av gangen. Styrken roterer slik at den samlede kampkraften er konstant.