nye politidistrikt
Endelig kommer en forsinket julegave til alle landets politidistrikt. Den etterlengtede sammenslåingen av politidistrikter (Nærpolitireformen) er nå offentliggjort.

Buskerud, Telemark og Vestfold skal være sammen med Asker og Bærum politidistrikt. Det nye distriktet heter distrikt Sør-Øst.

Nærpolitireformen ble presentert i en pressekonferanse på Politihøgskolen kl 18.00 på tirsdag.

Hele avtalen finner du her.

Hvordan skal reformen merkes?

 • Et synlig og tilgjengelig politi.
 • Det skal bli flere tjenestesteder enn anslaget til Politianalysen på ca. 210
 • Krav om responstid ved ekstraordinære hendelser.
 • 95 prosent av alle anrop til 112 skal være besvart innen 20 sekunder.
 • Tjenestestedene skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid, minst én dag i uken.
 • Minst 90 % av innbyggerne i hvert distrikt har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste lensmannskontor eller politistasjon
 • Nettløsninger for publikum.
 • Mer mobil teknologi.
 • Færre og mer robuste politidistrikt
 • Forebygging, etterforskning og operativ polititjeneste styrkes.
 • Større operasjonssentraler – bedre betjening.
 • Tett og nært samarbeid med kommunene
 • Bredere rednings- og beredskapssamarbeid.
 • Det skal legges vekt på lederrekruttering, lederutdannelse og ledelse i alle ledd av