Post i butikk
Posten har inngått nye avtaler med 140 Post i Butikk etter en åpen innkjøpskonkurranse. Av disse er det 49 Post i Butikk som bytter sted. I Hønefoss flytter Dalsbråten post i butikk fra Meny til Elkjøp.

 

Post i Butikk utfører alle grunnleggende post- og banktjenester. Lang åpningstid og god tilgjengelighet der folk ferdes gjør at Post i Butikk har blitt stadig mer populært siden innføringen for 15 år siden. Det er nå rundt 1380 Post i Butikk og 40 postkontor i Norge.

De nye avtalene sikrer at vi fortsatt har god tilgjengelighet til Postens tjenester over hele landet. Sammen med hver enkelt butikk vil Posten sørge for at posttilbudet og service til kundene blir godt ivaretatt, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Nye aktører

Posttilbudet blir å finne i de store dagligvarekjedene, samt hos noen frittstående butikker. Nytt av årets tildeling er at Plantasjen og Elkjøp får Post i Butikk.

Vi synes det er flott at nye aktører melder sin interesse. Vårt mål er at kundene skal ha god tilgjengelighet til posttjenestene. Noen synes kanskje det er synd å miste Post i Butikk som de er vant til å bruke, men i en åpen konkurranse er det de butikkene med det beste tilbudet totalt som vinner, sier Eckhoff.

Avtalene inngås for fire år med mulighet for forlengelse i inntil totalt sju år. Dagens tildeling er den første av to runder med tildeling. I mai utlyses en ny konkurranse for rundt 1000 Post i Butikk.

God kvalitet

Alle drivere av Post i Butikk har en postansvarlig, som får spesiell god opplæring i de tjenestene som skal utføres. Også de andre ansatte i butikken får opplæring. Ved valg av butikker som skal få Post i Butikk, legges det vekt på geografisk plassering, parkeringsmuligheter, samt hvor egnet lokalet er.