POPULÆRT TILTAK: Innen årsskiftet hadde rundt 48 000 aksjeselskap benyttet seg av muligheten til å fravelge revisjon av årsregnskapet for 2011. Brønnøysundregistrene behandlet over 30 000 slike saker i løpet av fjorårets to siste måneder.

 

Økningen av meldinger til Foretaksregisteret var eksplosjonsartet de siste ukene av fjoråret. I løpet av november og desember økte andelen av aksjeselskap som hadde fått registrert fravalg av revisjon med 170 prosent.  Normalt mottar Foretaksregisteret mellom 5 000 og 6 000 meldinger i uka, i denne perioden ble antall meldinger fordoblet. Økningen gjelder i hovedsak fravalg av revisjon for regnskapsåret 2011. Over 70 prosent av meldingene om fravalg av revisjon er sendt elektronisk til Foretaksregisteret.

 

– Vi har strukket oss langt for å imøtekomme brukernes behov, og har satt i verk flere tiltak for å få dette til, som økt overtidsbruk og omdisponering av ansatte i hele organisasjonen ved Brønnøysundregistrene, sier underdirektør Øyvind Vågan ved Foretaksregisteret.

 

De aksjeselskapene som ikke ønsket å få revidert årsregnskapet for 2011 måtte ha sine beslutninger om fravalg av revisjon registrert og godkjent i Foretaksregisteret innen 31. desember 2011. Hvis dette ikke er tilfelle, må selvsagt årsregnskapet for 2011 være revidert, og foretaket må være registrert i Foretaksregisteret med godkjent revisor.

 

For å ha muligheter til å behandle flest mulig av disse meldingene før årsskiftet ble det satt noen frister for melding om fravalg av revisor: Fristen for å sende inn melding om fravalg på papir gikk ut 30. november, for meldinger innsendt elektronisk gikk fristen ut 10. desember.

 

Foretaksregisteret har rukket å behandle meldinger innkommet langt inn i julehøytiden. Men det vil alltid være noen få som er skikkelig seint ute, eller at meldingen inneholder slike mangler at den ikke blir godkjent. Disse foretakene har derfor ikke fått registrert fravalg av revisjon før 31. desember, og må levere revidert årsregnskap for 2011.