trettebergstuen

Anette Trettebergstuen (Foto: AP)

– Likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet er utelukkende positivt, sier stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen.

Det sentrale i direktivet er et krav om ”likebehandling”. Likebehandlingsprinsippet betyr at arbeidstakere som leies ut fra et vikarbyrå minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville fått dersom han eller hun i stedet ble ansatt direkte i innleievirksomheten.

 

Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talskvinne, sier vikarbyrådirektivet sikrer vikarer bedre lønns- og arbeidsvilkår. Byråene kan med dette ikke lenger konkurrere på lavere lønn. Direktivet er heller ingen trussel mot den norske arbeidsmiljølovens regler om begrensning på innleie, disse reglene består.

 

– Innføring av vikarbyrådirektivet er en stor seier for europeisk fagbevegelse, og en klar forbedring også av det norske regelverket. Innføringen medfører nemlig at vi ikke lenger vil være vitne til at vikarer jobber på dårligere, og kanskje billigere, vilkår enn de som er fast ansatt, sier Trettebergstuen.

 

Direktivet slår klart fast at faste ansettelser skal være hovedregelen i det europeiske arbeidslivet. Trettebergstuen mener debatten om debatten om direktivet i stor grad preges av EØS-motstand.

 

– Den er nesten rensket for det som burde være hovedfokus og som direktivet handler om, nemlig at vi trenger ordnede forhold i vikarbransjen over hele Europa, og regulere en bransje som mange steder er fritt vilt.